شرایط مطب پزشکان و تجهیزات انها


شرايط فيزيكي مطب

 

هر مطب پزشكي بايد حداقل داراي يك اتاق معاينه با فضاي مناسب و يك سالن انتظار با مساحت مناسب و سرويس هاي كامل بهداشتي منطبق باشرايط منطقه اي و نظر  دانشگاه علوم پزشكي همدان باشد .

 

*هر مطب داراي مجوزتزريقات و پانسمان مي تواند علاوه بر اتاق هاي فوق يك اتاق با حداكثر دو تخت جهت ارائه خدمات تزريقات دارو سرم و انجام پانسمان تخصيص دهد .

 

*وجود يك اتاق مجزابراي ساير خدمات پزشكي نظير ثبت نوار قلبي گچ گيري و اقدامات حياتي اورژانس نظير نظيرCPR (با رعايت جدا و محفوظ بودن بيماران ) اختياري است ولي هر گونه افزايش اتاقها و تجهيزات كه مطب را تبديل به موسسه درماني نمايد ممنوع مي باشد .

 

*معاينه بيماران بطور همزمان مجاز نمي باشد و محل معاينه بيماران بايد از محل انتظار كاملا جدا باشد .

 

*پوشش ديوار ها و سقف بايد سالم صاف بدون درز شكاف و تميز باشد  .

 

*نصب دستشويي همراه با مايع صابون در واحد تزريقات ضروري مي باشد

 

*ديوار محل نصب دستشويي بطور مناسب كاشيكاري گردد و ديوار توالت قابل شستشوي روزانه باشد ( ديوار توالت حتي الامكان تا ارتفاع 1.8 متر از كف با كاشي ، سراميك يا سنگ پوشيده شده باشد )

 

*كاسه سنگ توالت و دستشويي ها از جنس سراميك يا چيني سالم و بدون شكستگي يا ترك خوردگي بوده و مجهز به شير گلوباشد

 

*مطب بايد داراي انشعاب آب لوله كشي بهداشتي باشد

 

*فاضلاب مطب بايد به روش بهداشتي جمع آوري و دفع گردد

 

* تمهيدات لازم براي جلو گيري از وجود ،ورود ،نشو و نماي حشرات در مطب بعمل آيد

 

* رعايت اصول فني و نكات ايمني در كليه قسمت هاي ساختمان ضروري مي باشد

 

*در جه حرارت اطاق ها هال و راهرو ها بر حسب فصول مختلف سال متعادل باشد و حتي الامكان از تهويه مناسب و نور كافي برخوردار باشد

 

شرايط بهداشتي مطب

 

وجود مواد پاك كننده مايع در دستشويي براي بيماران و مواد ضد عفوني كننده مناسب جهت سطوح و تجهيزات در مطب الزامي است

 

*تفكيك زباله هاي خطرناك (وسايل عفوني ،سرسوزن تيغ بيستوري و ساير وسايل برنده ،مواد آلوده به انساج و خون و سرم )از زباله هاي عادي ضروري است و بايد در كيسه هاي مقاوم زباله قرار گرفته و بطريق بهداشتي دفع شوند

 

*تيغ هاي جراحي و سر سوزنهاي مصرف شده بايد در ظروف مقاوم و ايمن (safety box ) جمع آوري ودفع گردند .

 

*وجود زباله دان درب دار قابل شستشو و داراي كيسه زباله مقاوم در مطب الزامي است .

 

*كليه تختهاي قابل استفاده براي بيماران داراي ملحفه تميز و سالم . يا پوشش كاغذي مناسب پوشيده باشند و خريد لوازم پزشکي دست دوم مجاز است

 

ابزار مورد مصرف در مطب كه نياز به گند زدايي (disinfection)و يا سترون كردن (sterilization) دارد بايد بطور مرتب و مناسب بعد از هر بار مصرف گندزدايي يا سترون گردد .

 

*كليه قسمتهاي مطب بطور نظافت و در موارد ضروري محلهاي آلوده با يكي از مواد گند زدا ، گند زدايي (ضدعفوني) گردد.

 

تجهيزات مطب

 

مطب داراي  واحد تزريقات و پانسمان ،علاوه بر داروهاي اورژانس بايد مجهز به كپسول اكسيژن ،وسايل تزريقات و پانسمان و تخت و فضاي مربوطه باشد .

 

*در مطب هايي كه جراحي هاي سرپايي و يا معينات زنانگي بعمل مي آيد ،وجود دستگاه فور يا اتوكلاو جهت استريليزاسيون وسايل و ابزار جراحي و معاينه الزامي است .

 

*بكارگيري فناوري و استفاده از تجهيزاتي ه كاربرد آنها نياز به اخذ پروانه فعاليت خاص دارند در مطب ممنوع است نظير وسايل پرتو پزشكي ،پزشكي هسته اي ،راديوتراپي ،توانبخشي ،اپي ليزر(ليزر پوست ) و ليزيك (ليزر چشم)

 

*روشها و وسايل نشخيصي درماني نظير دستگاه هاي دانسيتومتري ،سونيكيد ليزركرايوكوتر، الكتروليز، هيدرودرمي ،الكتروآكوپانكچر، چراغ مادون قرمز با رعايت مقررات و ضوابطي كه از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در هر مورد تدوين كرده است در مطب قابل استفاده و بهره برداي است .

 

اطلاع رساني و ثبت اطلاعات مطب

 

طلاع رساني مفيد جهت ايجاد سهولت دسترسي مردم به خدمات تشخيصي مورد نياز زير نظر سازمان نظام پزشكي هر منطقه قابل انجام است.

 

*هر گونه تبليغات انفرادي در رسانه ها و جرايد كشور و يا تبليغ درمان ها ي پزشكي (نظير تبليغ ترك اعتياد ) به منزله تبليغات تجاري و مجهول محسوب گشته و منع قانوني دارد.

 

*بايگاني مدارك پرشكي و نگهداري سوابق پزشكي بيماران در مطب ضروري و قابل دسترس باشد .

 

*گزارش دهي بيماريهاي اعلام شده از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اجباري مي باشد