کالا و محصولات

با رقابتي شدن كسب و كارها ، توليد محصولات جديد يكي از مهمترين اقدامات سازمان ها محسوب مي شود كه عدم توجه به آن چالش ها و مخاطرات زيادي را به دنبال دارد . تغيير نيازها و سليقه هاي مصرفي ، فن آوري هاي جديد ، كوتاه شدن دوره عمر محصول و افزايش روزافزون رقابت داخلي و بين المللي ضرورت ارائه محصولات جديد را روشن مي نمايد .براي موفقيت در اين عرصه ، تحقيقات بازاريابي يكي از كليدي ترين و حساس ترين اقدامات بازاريابي مي شود و اصولاً نقطه آغاز ارائه محصولات جديد تا مرحله عرضه و حتي بعد از عرضه نيز نيازمند تحقيقات بازاريابي اصولي و صحيح است . با انجام تحقيقات بازاريابي نه تنها ضريب موفقيت محصولات جديد ارتقاء مي يابد بلكه احتمال سودآوري محصول نيز افزايش مي يابد . در عين حال براي معرفي محصولات جديد و ترغيب و تشويق مشتريان به استفاده از آنها و همچنين تقويت جايگاه در بازار لازم است اقدامات پيشبردي لازم به انجام برسد كه بدون انجام تحقيقات بازاريابي كارآمد و اثربخش نه تنها اين اقدامات به نتيجه مورد انتظار نمي رسد بلكه هزينه هاي زيادي را هم به سازمان تحميل مي كنند.  

مقالات
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم