لزوم مشاوره با بهترین مشاور کودک

 

 

لزوم مشاوره با مشاور کودک چقدر است ؟

 

اهمیت مشاوره کردن با مشاور کودک چیست ؟

 

چرا مشاوره تلفنی با روانشناس کودک ؟

 

در چرایی مراجعه به مشاور و روانشناس کودک  می خوانیم ..

 

 

 

لزوم مشاوره با مشاور کودک

 

به طور کلی نیاز به مشورت کردن در برخی امور زندگی و تصمیم گرفتن در بعضی بخش های آن ، در وجود هر کسی بسته به شخصیت آن فرد ، شدت یا ضعف دارد . امروزه جایگاه خدمات مشاوره و اطلاع داشتن از امور روانشناختی درست همانند شناخت و اطلاع از امور جسمی اهمیت زیادی دارد .

 

 

نیاز به مشورت کردن با مشاور

 

هر چه جلوتر میرویم چه از نظر زمانی و چه از نظر جایگاهمان در زندگی ، بیشتر به مشاوره و مشورت گرفتن از افراد متخصص و روانشناس خوب کودکان در تهران  احساس نیاز می کنیم .

حال کودک و نوجوان در مسیر رشد بخاطر حساسیت هایی که در هر مرحله ی سنی دارند ، به دنبال آن نیاز های متفاوتی نیز خواهند داشت .

 از سوی دیگر پدر و مادر هم برنامه ها و انتظاراتی را از فرزندان خود دارند که گاها با رفتار ها و حساسیت های فرزندشان منطبق نیست .

 

اینجا برای هماهنگ سازی این برنامه ها و انتظارات و از طرف دیگر نیاز های کودک یا نوجوان به یک فرد متخصص احتیاج است که او کسی نیست جز مشاور کودک .

در واقع اینجا لزوم مشاوره با مشاور کودک نمایان می شود .

 

برخی از همین ناهماهنگی ها در برخورد و رفتار کودکان و اعمال برنامه های تربیتی والدین ممکن است در صورت تداوم در آینده مشکل ساز شده و اختلالاتی را به همین سادگی در کودکان بوجود بیاورد .

 پیشنهاد ما این است که در صورت مشاهده ی هرگونه مشکل بین خود و کودکتان در صورتی که موفق به حل کردن آن نشدید به مشاور کودک مراجعه کرده و به روش های کاربردی و علمی مشکل خود را حل نمایید .

 

حل کردن مسائل مربوط به کودکان توسط مشاور کودک

 

مشکلاتی که بسیاری از والدین به راحتی از کنار آن ها گذشته و برای درمان کودک ، امروز را به فردا می سپارند می تواند به سادگی توسط مشاور کودک حل شود . مشکلاتی که ممکن است ، از همان ابتدا یعنی از تولد تا سه سالگی به وجود بیاید . با رشد کودک و در مراحل بالاتر مشکلات دیگری همچون :

 

 لجبازی کودک

 

، پرخاشگری

 

،اصرار کردن در خواستن یک چیز

 

حرف های بی ادبانه زدن ،

 

بد رفتاری ،

 

بیش فعالی

 

و به همین مراتب در موقع درس و مدرسه مشکلاتی که می تواند گریبانگیر کودک و والدین شود عبارتند از : مسائل مربوط به

 

مهد کودک رفتن کودک ،

 

مشکلات تحصیلی ،

 

اختلالات یادگیری ،

 

مسائل مربوط به adhd ،

 

ترس کودک از مدرسه

 

و محیط جدید و غیره و ذلک که در نهایت هم میرسد به مسائل مربوط به بلوغ و افسردگی مقطعی کودکان و بالاتر که در حوصله ی این مقاله نمی گنجد .

 

درک لزوم مشاوره با مشاور کودک از همان ابتدا

اگر از همان ابتدا لزوم مشاوره را با مشاور کودک را در هر زمینه ای که پیش می آید احساس کرده و درک کنید هیچ کدام از این مسائل به وجود نمی آید . نهال را تا وقتی نهال است و انعطاف پذیر ، اگر مشکلی برایش پیش بیاید می توان به راحتی حل کرد ولی اگر تبدیل به درختی تنومند و سخت شود به سختی و شاید غیر ممکن باشد برایش کاری کرد .