کاربردهای نانو تکنولوژی در تهیه ی آب پاک

با گسترش فن آوری نانو، نانو مواد، نانو کاتالیست ها و نانو ذرات جدیدی گسترش یافته اند که در تصفیه آب دارای بازدهی بالاتری بوده و می توانند به طور موثرتری مواد آلاینده را از آب حذف کنند. برخی از این تکنولوژی ها همچنان در مراحل تحقیقاتی هستند و با تکمیل اطلاعات مورد نیاز امکان استفاده از آن ها در آینده میسر خواهد شد.

کاربرد نانو ذرات در حذف کاتالیستی آلاینده ها
کاتالیست به ماده ای اطلاق می گردد که توانایی افزایش سرعت واکنش را بدون آن که خود در واکنش شرکت کند دارد.
محققان با بررسی برخی از نانو کاتالیست ها از جمله اکسی تیتانیوم ( (TiO۲ و نانو ذرات آهن موفق به خروج آلاینده های آلی، نمک های محلول و فلزات سنگین از آب شده اند. این کاتالیست ها قادر به تصفیه آب های شدیدا آلوده و یا سرشار از نمک بوده و می توانند حداقل آب بهداشتی و مناسب برای شستشو را فراهم کنند.
کاربرد اصلی تصفیه آب های آلوده توسط فن¬آوری نانو کاتالیست¬ها مربوط به زمانی است که دیگر روش¬های تصفیه مفید واقع نمی¬شوند و یا اقتصادی نیستند. دانشمندان در تلاش هستند تا کاتالیستی از ذرات آهن در ابعاد نانو بسازند که قادر به حذف آرسنیک از آب¬های زیر زمینی باشد.

محققان چینی نانو کاتالیست های نوری با خاصیت اکسید کنندگی طراحی کرده اند که قادر به حذف باکتری ها و آلاینده های آب می باشد. در این تکنولوژی از فیلترها یی که توسط ذرات نانوی TiO۲ پوشش داده شده اند استفاده گردیده که این ذرات با شروع یک واکنش شیمیایی، مواد مضر و خطرناک را به مواد کم خطر و بی خطر شکسته و یا آن ها را طی یک فرآیند شیمیایی نوری به کربن دی اکسید و آب تبدیل می کنند.

کابرد نانو ذرات مغناطیسی در تصفیه آب
این مواد بدین جهت توسعه یافته اند که توانایی حذف آلودگی های فلزی و ترکیبات آلی را دارند. به نظر می رسد این شاخه از علم نانو برای از میان برداشتن آلاینده های آلی، حذف نمک ها و فلزات سنگین بسیار مناسب باشد.
محققان برزیلی طی تحقیقاتی با پوشش دادن نانو ذرات SPM بر روی پلیمرها به ترکیبی دست یافته اند که می توانند در سطح وسیعی کاربرد داشته باشند و به دلیل ذرات و میل ترکیبی بسیار بالایآن ها، قادر به حذف تقریبا صد درصد عوامل آلودگی از آب هستند. اندازه ذرات در این فن آوری در بین ۲۰ ۱۵ نانومتر است که برای جداسازی مغناطیسی اندازه مناسبی است. این دانشمندان معتقدند که این نانو ذرات مغناطیسی به همان خوبی کانی های آهنی قادر به جذب آرسنیک و حذف آن از آب هستند.
این تحقیقات نشان داده است که نانو ذرات مغناطیسی در جذب آرسنیک بسیار موثر واقع شده اند، مخصوصا که در PH پایین هم می توانند کار کنند.

نتیجه گیری
با توجه به این که در سال های اخیر، ایران در حال اوج گیری در زمینه پژوهش های نانو است، عقلانی به نظر می رسد که در سمت و سوی برنامه های کلان آب در کشور از فن آوری نانو به عنوان یک پشتیبان قوی استفاده گردد. آن چه از توانمندی های فن آوری نانو ارائه شد به این معنی است که می توان از این پژوهش ها برای حفظ محیط زیست در آینده ای نه چندان دور استفاده کرد و در کنار استفاده از منابع طبیعی با کمک فن آوری های پیشرفته بتوان به تعاملی پایدار با طبیعت رسید.