هود های چندگانه

در طراحي هود هاي چندگانه چالش هاي منحصر به فردي در ارتباط با هود، فن و کانال وجود دارد. يکي از آن ها تعادل هواست که با دمپر کنترل مي شود. فيلتر ها بخشي ديگر از اجزاي اين سيستم هستند که براي افت ها در جريان هاي مختلف در سايز هاي متنوعي ساخته مي شود.
براي به حداقل رساندن افت فشار در کانال هودهاي چندگانه، سرعت را پايين نگاه داشته و از انتقال دهنده هاي با لبه تيز کمتري استفاده مي کنند. حداقل سرعت مکش هوا در تمام طول کانال بايد 2.5 m/s باشد. اگر ظرفيت هود کوچکتر باشد در اين صورت سرعت هوا بسيار کم شده براي حل اين مشکل يک راه ورود هوا از بيرون از طريق يک کانال باي پس که مستقيم به کانال اگزاست وصل مي شود، است. اين کانال باي پس بهتر است از بالا يا اطراف به سيستم وصل شود تا از برگشت جريان آب يا روغن به باي پس زماني که فن خاموش است جلوگيري به عمل آورد. (شکل زير) دمپر آتش در کانال باي پس نزديک به کانال اگزاست نصب مي شود، مشخصات ساخت کانال باي پس کاملا با کانال اگزاست يکي مي باشد.
جريان هواي باي پس از روي دمپر آتش مي گذرد، تمام دمپر ها بايد تميز بوده و نبايد در برابر جريان هواي اگزاست و روغن قرار گيرد. براي حفظ تعادل فشار بين کانال هاي اگزاست و باي پس بهتر است از صفحه نازل دار درون داکت استفاده شود (هود صنعتي)

تاثيرات دبي حجمي
ميزان جريان خروجي اگزاست براي هود آشپزخانه با تست هاي آزمايشگاهي و معيارهاي انرژي تعيين مي شود و معمولا بر اساس حداکثر دبي جريان خروجي مي باشند. امروزه بيشتر آشپزخانه ها داراي فن دور ثابت اند که حجم هواي ثابتي را در غلظت هاي مختلف خارج مي کند و ثابت ماندن دبي گاهي باعث بالا رفتن حرارت و رطوبت محيط مي شود؛ اما براي جاهاي خاص بايد ميزان آلودگي ها اندازه گيري و بار هود حساب شود. فن هاي اگزاست سيستم تهويه آشپزخانه براي دماهاي بالا بايد طوري انتخاب شود که بتواند شرايط داخل را استاندارد نگاه داشته و ميزان واقعي دبي مورد نياز را اگزاست کند.