تميز كردن لوازم خانگي

براي از بين بردن زردي لوازم خانگي سفيد (از جمله ماشين لباسشويي، يخچال و آبميوه گيري)، محلولي از نصف پيمانه مايع سفيد كننده، نصف پيمانه جوش شيرين و چهار پيمانه آب گرم را با اسفنج روي سطح مورد نظر بماليد. پس از ده دقيقه، در صورت امكان محل را آبكشي و يا با دستمال مرطوب تميز كنيد.

- قسمت بيروني و ديواره هاي وسايل برقي را بعد از پاك كردن با دستمال مرطوب، به وسيله پنبه آغشته به الكل صنعتي براق و تميز كنيد.

- بخش هاي قابل شستشوي آبميوه گيري ممكن است در اثر استفاده زياد رنگ گرفته باشند. براي پاك كردن و نيز جلوگيري از رنگ گرفتن آنها، يك دوم فنجان مايع سفيد كننده، يك چهارم فنجان جوش شيرين و چهار فنجان آب گرم را با هم مخلوط كنيد و با اسفنج روي قسمت هاي مورد نظر بماليد. همچنين مي توانيد به مدت ده دقيقه آنها را در اين مايع بخيسانيد. سپس بشوييد و كاملاً خشك كنيد.

- اثر انگشت بچه ها بر صفحه تلويزيون منظره نازيبايي به وجود مي آورد. تلويزيون را هنگام تميز كردن خاموش كنيد. ابتدا با يك دستمال خشك غبار آن را بگيريد؛ و سپس با پنبه آغشته به محلول آب و الكل صفحه تلويزيون را تميز كنيد. الكل لكه هاي چرب و اثر انگشت را برطرف مي كند. توصيه مي شود از دستمال حوله اي و پرزدار استفاده نكنيد. ديواره هاي غيرشيشه اي تلويزيون را نيز مي توانيد با پارافين مايع براق كنيد و با دستمال خشك، چربي اضافي را بگيريد و براق كنيد. اين روش براي تميز كردن ضبط صوت و ويدئويي كه رنگ تيره دارند هم مناسب است. از شیشه پاک کن استفاده نکنید.

اتو
ازبين برندهِ خط اتو
تا به حال پيش آمده كه بخواهيد خط اتوي شلوار را عوض كنيد يا دم پاي شلوار را باز كنيد، اما خط اتوي قبلي لباس را نازيبا كرده باشد؟ براي اين مشكل هم راه حلي وجود دارد؛ اسفنجي آغشته به سركه سفيد را روي محل مورد نظر بماليد تا خط اتوي قبلي برطرف شود. سپس شلوار را بشوييد و دوباره اتو كنيد.

پاك كنندهِ جرم و گچ اتو
اتوهاي بخار در اثر استفاده از آب هاي سنگين هر چند وقت يك بار گچ مي گيرند و راه عبور بخار در آنها مسدود مي شود. براي جرم گيري اتوي بخار و رفع گچ، مقداري سركه سفيد (سركه تصفيه شده) داخل محفظه آب آن بريزيد. بعد از 24 ساعت، آن را خالي كنيد؛ و سپس با چند بار پر و خالي كردن از آب، محفظه را شستشو دهيد.
رسوبات و گچ داخل محفظه از بين خواهد رفت.

تميزكردن اتو:
1- اتو را به شدت گرم كنيد و سپس روي پارچه خشن و بي مصرفي بكشيد تا تميز شود.
2- در صورتي كه كف اتوي شما از جنس تفلون نباشد ، مي توانيد با كشيدن يك تكه سنباده به كف اتو آن را تميز كنيد