کودک و مهد کودک

آماده کردن کودکان براي ورود به مهد تنها مشکل و دردسر والدين نيست. براي يک ورود موفق خانواده، سيستم آموزشي مهد،‌ معلم و جامعه همگي مسئول هستند. کودک ممکن است بعد از پشت سر گذاشتن تابستان براي ورود به مهد اضطراب داشته باشد. يا شايعات زيادي درباره معلمين شنيده باشد.
درباره برنامه هاي مهد اطلاع کافي نداشته باشد. و شما نيز در اين زمينه ها نگران هستيد و مي خواهيد بدانيد معلم او کيست با چه کسي همکلاس است و اينکه مي خواهيد بدانيد چطور ميتوانيد به بهترين شيوه کودکتان را براي پذيرش تغيير و تحولات آماده کنيد. اضطراب و نگراني بچه ها را بپذيريد و او را به صحبت در آن زمينه ها تشويق کنيد. آماده گوش کردن باشيد
روي ر جسمي فرزندتان توجه داشته باشيد. هم کلاسيها و هم سرويسهاي او را بشناسيد. بچه ها در مهد چيزهاي زيادي را از طريق مکاشفه و تصميم گيري ياد مي گيرند. عقايد و احساساتشان را بيان مي کنند. کفپوش مهدکودک
براي يکديگر داستان تعريف کرده و به داستانهاي يکديگر گوش مي دهند. مفاهيم رياضي را از طريق ساختن و ترکيب کردن ( خانه سازي و ... ) ياد مي گيرند و ...

 

همکاري تـــوأم والدين و مـــربيان مهد
بچه ها بايد در مهد احساس امنيت کنند. براي بيشتر بچه ها ورود به مهد بمنزله رويارويي با مسائل مختلفي چون، رفت و آمد، مربيان و دوستان جديد، وضعيت ساختماني مهد و رويارويي با پزشک و پرستار مهد، مدير و منشي و سرايدار مهد ميباشد. همکاري و مشارکت بين والدين و مربيان در پذيرفتن اين تغيير و تحولات در کودک بسيار حائز اهميت است.
سئــــوال از مـــــربيان
چگونه ميتوانم فرزندم را براي ورود به مهد آماده کنم ؟
فرزندم روزش را چگونه مي گذراند ؟
آيا به بچه ها فرصتي براي انتخاب فعاليتهايشان داده مي شود ؟
آيا مهارت خواندن را ياد مي گيرند ؟

راهکارها براي والدين جهت ورود راحت تر کــودک به مهد
در ورود به مهد بچه ها با هم اختلافات زيادي دارند. بعضي اجتماعيتر و بعضي خجالتيترند. بعضي جثه بزرگتري دارند. بعضي ميتوانند بخوانند و اسمشان را بنويسند و بعضي نمي توانند و ... يک راهکار جهت ورود آسانتر بچه به مهد اين است که قبل از شروع کلاسيک مهد بهمراه کودک بازديدي از مهد و قسمتهاي مختلف آن داشته باشيم و با برنامه هاي مهد آشنايش کنيم.

بچه ها براي ورود به مهد آماده هستند اگر بتوانند :
۱- براحتي از والدينشان جدا شوند.
۲- بخوبي با ديگر بچه ها بازي کرده و بهم احترام بگذارند.
۳- به تنهايي حمام بروند.
۴- قوانين و دستورهاي ساده را دنبال کنند.
۵- بدون کمک معلم بتواند مشکلات ساده اي را که بين او و همکلاسهايش پيش مي آيد حل کند.
۶- بطور مستقل کارکند حداقل براي ۵ دقيقه.
۷- بنشيند و به داستان گوش کند حداقل براي ۱۰ دقيقه.
۸- جمله هاي کامل را در صحبت کردن بکار برد. راجع به کارهايي که مي توانيد با فرزندتان تقسيم کنيد ( که اين کارها در ورود کودک به مهد مؤثرند ).
۹- با هم آشپزي کنيد و اندازه مواد لازم را ياد بگيريد.
۱۰- روي تقويم براي هر روز که مي گذرد علامت بگذاريد.
۱۱- پيچ و مهره را از درون جعبه ابزار جدا کنيد.
۱۲- ده لغت با پسوند يکسان بگوييد.

والدين و مربيان بايد براي ورود موفق کودکان به مهد با هم مشارکت و همکاري داشته باشند. مهم است که در روزهاي اول ورود کودک به مهد، شما در دسترس باشيد.
به آمدنتان به خانه توجه کنيد براي فرزندتان وقت بگذاريد، تاريخهاي مهم را يادداشت کنيد و ... خيلي از بچه ها بعد از مهد به محل کار والدينشان مي روند ما بايد به کودک اين اجازه را بدهيم که ما را نيز به مهد ببرند و از نزديک با کارها و فعاليتهايشان آشنا شويم.
کودکان از قدرت سازگاري بالايي برخوردارند و با انتظارات و روال جديد سازش پيدا خواهند کرد.
اين موفقيت در سازش، اعتماد و اطمينان تازه اي را در او بوجود آورده و يک تصوير مثبت نسبت به خود را در او ايجاد مي کند. خيلي مهم است براي والدين و مربيان که بدانند چه موقع و چگونه با هم همکاري کنند.

ارتباط خوب و مناسب بين ما و مربيان چه در مهد و چه بعد از مهد براي موفقيت کودک حتي در مراحل بعدي نيز ضروري و مؤثر است.