مهد کودک های قرآنی

فرزندان ثمره عمر و زندگی ما هستند و به دلیل ارزش و بهایی که برای آنها قائلیم بهترین امکانات و توانایی های خود را به کار می گیریم. لحظه به لحظه رشد آنها برای ما شیرین و دوست داشتنی است و هر قدم ما درتغییر آنها می تواند خستگی ما را در پی تلاش های بی وقفه مان به در برد.
امن ترین محیط و کامل ترین شرایط برای رشد همه جانبه کودک، خانواده و آغوش گرم پدر و مادر است. کودک در حضور والدین اعتماد و مهربانی را می آموزد. در کنار آنها همدلی و دوست داشتن را یاد می گیرد. رفتارهای خوب و بد را فرا می گیرد و ارزش ها و مهارت را می شناسد.
حال چنانچه انتظارات و توقعات خانواده با اقتضای سنی کودک تناسب نداشته باشد می تواند دلزدگی و سرخوردگی او را باعث شود. سه تا چهار سال ابتدائی زندگی هر فرد دوران آموزش های مقدماتی و ریشه دار است. برهه ای از زمان که کودک با رشدی سریع به لحاظ جسمی و روحی زندگی را می گذراند و به نوعی دوران حساس رشد خود را سپری می کند. در این دوران کودک آمادگی و زمینه آن را دارد تا بر اساس ویژگی های ذهنی و جسمی پذیرای محیط پرورشی خود باشد و بیشترین بهره را از او دریافت کند. بر این مبنا هر چه خانواده حمایت گر بهتری باشد و زمینه های آموزش مبتنی بر نیازهای رشدی را بیشتر فراهم کند، در ارتقاء و پیشرفت کودک خود موثرتر است.

 

یکی از ابعاد رشد هر فرد رشد اجتماعی اوست و کودکان از سنینی نیاز دارند تا علاوه بر آموزش های خانواده در کنار دیگر همسالان قرار گیرند و مهارت های اجتماعی را در تقابل با آنها بیاموزند. البته شروع این دوران نباید خیلی زود انجام شود و بهتر است حضور او در ابتدا تدریجی افزایش یابد تا بتواند خود را با محیط وفق دهد و با آداب جدید آشنا گردد. در این میان مهد کودک ها و فضاهای آموزشی آنها از اهمیت خاصی برخور دارند. چه اینکه محیط مناسب مهد می تواند تربیت های خانگی را هم تسهیل کند و با ایجاد جذابیت و دلنشینی زمینه آموزش های و تربیت در حیطه ای خاص را هم آغاز کند.

بیان مستقیم موعظه های اخلاقی و قرآنی نمی تواند برای کودکان چندان تأثیر گذار باشد چرا که کودکان نیاز به لمس و ارتباط حواس مختلف با مواد آموزشی دارند و صرفاً شنیدن پیام های اخلاقی شاید تاثیرهای کمی را بر آنان داشته باشد.

مهد کودک به دلیل دارا بودن ویژگی های نو و تازه بودن و تنوع شرایط محیطی و حضور همسالان عموماً جذابیتی بیش از خانواده دارد و نقش اساسی و مهمی را در تربیت ایفا می کند. لذا برای رشد صحیح کودکان در مهد به محیطی امن و عاری از هر انحرافی نیاز داریم. مربیان آموزش دیده، آموزش مناسب و آموزنده و کارا، استفاده از مواد کمک آموزشی، کمک به رفع نیاز کودکان به بازی و تفریح از جمله ضرورت های یک مهد کودک مناسب و مورد تایید است. کفپوش مهدکودک
تربیت دینی

در این میان موسسه های فراوانی با نام مهدهای قرآنی برای خوگیری بیشتر کودکان با آموزه های قرآنی فعالیت می کنند. هر نوع آموزش برای کودکان باید با توجه به نیازهای سنی آنها صورت گیرد.
منبع: اکاایران