ملاحظات انرژی

رستوران ها و آشپزخانه هاي صنعتي بزرگترين مصرف کننده هاي انرژي در واحد سطح هستند. سيستم هاي تهويه در آشپزخانه ها تحت عوامل مختلفي قرار دارند از جمله ساعات کارکرد، فشار استاتيکي، بازده فن، هواي لازم براي تامين گرمايش و سرمايش، رطوبت محيط و ميزان ارتباط با ساير فضاهاي ساختمان، مقدار انرژي وارد شده در اثر حرارت و... تغييرات دما و رطوبت در مناطق مختلف آب و هوايي به طور چشمگيري هزينه ها را تغيير مي دهد. امروزه با امکانات جديد طراحان مي توانند تجهيزات را بر اساس منطقه آب و هوايي محل انتخاب کنند که اين موضوع کمک بسياري در زمينه اقتصادي به سازندگان نموده.

شيوه هاي ذخيره انرژي
تعيين هود اگزاست براي کاهش جريان هوا: در يک رستوران انتخاب نوع و مشخصات هود به عواملي از جمله نوع رستوران، منو، خدمات سرويس غذادهي و... بستگي دارد. هودهاي ديواري canopy با نرخ هواي کمتر تاثير بيشتري نسبت به هود هاي single-island دارند. هودهاي backshelf در برخي موارد با يک سوم دبي هوا همان کارايي canopy را دارند(هود صنعتي)
پانل هاي جانبي برآمده: در بسياري موارد پنل هاي جانبي هواي اگزاست را کاهش مي دهد چرا که هوا را مستقيم از منبع پخت و پز مکش مي کند. آن ها امکاناتي کم هزينه هستند که آلودگي را با دبي هواي کمتري از محيط حذف مي کنند. نصب پانل هاي دو طرفه مي تواند کارايي هود هاي canopy را افزايش دهد. افزايش برآمدگي يکي ديگر خصوصيات پانل هاست که قابليت هود را بالا برده و اگزاست هوا را کاهش مي شود اين عامل براي طراحان در انتخاب سايز هود تاثيرگذار است. هود اگر خيلي کوچک باشد ممکن است توانايي اگزاست در همه شرايط را نداشته باشد در حالي که اگر داراي برآمدگي باشد کارايي لازم با 30% اگزاست کمتر دارد که بهتر است.