مصریان باستان واقعا برای قاشق هایشان احترام قائل بودند

گذشته از چاقوها، به نظر مي‌رسد که قاشق‌ها اولين وسايلي بودند که توسط بشر مورد استفاده قرار گرفتند. ظاهرا شکل آنها تقليدي از دستي است که کف آن را جمع کرده‌اند.
مبدا اصلي پيدايش قاشق‌ها مبهم است، اگرچه باستان‌شناسان فسيل‌هايي در اختيار دارند که اثبات کند تمدن نئاندرتال احتمالا وسيله‌اي شبيه به قاشق را با صدف‌هاي دريايي و استخوان مي‌ساختند. اما اولين قاشق به شکلي که مي‌شناسيم، در مصر باستان يافت شده است و به ???? سال قبل از ميلاد مسيح باز مي گردد. يک وسيله‌ي تزيين شده که از سنگ يا عاج ساخته مي‌شد و اين باور وجود دارد که بيشتر براي آيين‌ها و مراسم تشريفاتي مورد استفاده بود. گفته مي‌شود پس از مصر باستان، قاشق در فرهنگ‌هاي مختلف نقش مهمي را در خوردن غذا ايفا کرده است. جالب است بدانيد که تاريخ ورود قاشق و چنگال به ايران هم به دوران ناصرالدين شاه برمي‌گردد. سرويس قاشق و چنگال

زماني که قاشق‌ها پرطرفدار بودند
در دوره‌ي سلسله تئودور( Tudor) انگلستان، قاشق‌ها جايگاهي در اجتماع پيدا کردند. چنانکه "Apostle Spoons " يا قاشق‌هايي با طرح قديس‌ها در ميان قبائل ثروتمند به يک هديه‌ي متداول در مراسم تعميد تبديل شد. انعکاسي از قاشق‌هاي مصر باستان که با يک شکل و شمايل فانتزي غربي ساخته مي‌شدند. اين وسيله‌ي نقره‌اي آراسته، نماد وفور، فراواني و ثروت شد.

قاشقي که اکنون استفاده مي‌کنيم

قاشق مدرن امروزي ما نسبت به اجدادش بلندتر و باريک تر است. بسياري از آنها هم در انتها داراي چيزي شبيه به دکمه نيستند چيزي که در قرن‌هاي گذشته بسيار متداول بوده است که البته بيشتر جنبه‌ي تزييني داشتند.

چنگال‌ها
در ابتدا ابزاري براي طبخ غذا، سپس وسيله‌اي براي خوردن آن
مانند چاپستيک، چنگال هم در گذشته به عنوان وسيله‌اي براي پخت غذا مورد استفاده قرار مي‌گرفت. زماني که امپراتوري مصر، يونان و روم براي زيرو رو کردن گوشت درون قابلمه‌هاي روي آتش از آن استفاده مي‌کردند. اگرچه چنگال‌ها در آشپزخانه‌ها حضور داشتند اما ميز غذا مکاني بود براي دست‌ها، چاقوها و قاشق‌ها، تا زماني که در قرن هشتم و نهم نمونه‌هاي کوچکي از آن بر سر سفره‌هاي شام ايراني براي خوردن غذا پديدار شد.

بخش تاريک چنگال
در دنياي غرب و در قرن ??، چنگال همراه با کمي ترس و دشمني ديده مي‌شد. شايد به اين دليل که تصوري که از شيطان ارائه مي‌شد همراه با يک چيزي شبيه به چنگال است. در دهه‌ي ???? چنگال به فرهنگ اروپايي وارد شد، زماني که کاترين دو مديچي( ملکه‌ي فرانسه در سال‌هاي ???? تا ????) آن را از بايزانتين( ByZantine ) به ايتاليا و فرانسه آورد. در آن زمان او بيشتر ازهر شخصيت ديگري در کانون توجه مردم قرار داشت و همين امر به وي کمک کرد استفاده از چنگال را به عنوان وسيله‌اي محبوب براي غذا خوردن گسترش دهد.

چنگال‌هاي اوليه چه شکلي داشتند
بسياري از نمونه‌هاي اوليه دو چنگک داشتند و بسيار سنگين و در واقع مايه‌ي زحمت بودند. داشتن يکي از آنها مانند همان قاشق‌هاي پرزرق و برق، نمادي از ثروت بود. در قرن ?? فردي ثروتمند يک سري چنگال‌ داشت که براي غذا خوردن با خود حمل مي‌کرد. چنگال‌ها به عنوان وسايلي که نشانه‌ي فرهنگ هستند و توسط افراد متمدن مورد استفاده قرار مي‌گيرند، شناخته مي‌شدند. نهايتا در قرن ??، اين وسيله خود را به عنوان يک ميهمان دائم بر سر ميزهاي غذاي کشورهاي پيشرفته غربي مطرح کرد البته در کنار قاشق و چاقو.