آوندهای چوبی جای مواد تصفیه‌کننده آب را می‌گیرد

محققان در دانشگاه ام‌آی‌تی آمریکا ادعا می‌کنند استفاده از آوندهای چوبی (Xylem) می‌تواند بخش قابل توجهی از باکتری‌های موجود در آب را تصفیه کند و باعث تصفیه آب می شود؛
بر این اساس، افراد در مکان‌هایی که امکان دسترسی به آب آشامیدنی ندارند (به عنوان مثال کوهنوردان می‌توانند آب کمتری برای پیمایش کوه با خود حمل کنند تا وزن وسایل آنها کاهش یابد) می‌توانند آب سالم مصرف کنند. این آوندها ساختاری شبکه‌ای دارند که انتهای آنها بسته است، بنابراین آب به داخل آنها نفوذ کرده و سپس در داخل شبکه‌ها حرکت می‌کند تا کاملا تصفیه شود و در نهایت وارد گیاه می‌شود. به این ترتیب ما می‌توانیم مانند گیاه باشیم و آبی را که از آوند عبور می‌کند مصرف کنیم. محققان از آوند چوبی درختانی که میوه مخروطی دارند این عمل را انجام دادند و مشاهده کردند که باکتری‌های موجود در آب جذب می‌شود اما ویروس‌ها که سایز کوچک‌تری دارند جذب نشدند؛ در نتیجه آنها ادعا می‌کنند باید آوند سایر گیاهان امتحان شود و هر کدام که فیلتر بهتری بود عرضه شود.