اهمیت مهد کودک

طور ساعت خواب کودکان را تنظیم کنیم؟
اغلب خانواده ها در بیدار کردن فرزندانشان برای رفتن به مهد کودک یا مدرسه مشکل دارند.کارشناسان معتقدند خردسالان را می توان روزانه ده دقیقه تا یک ربع زودتر بیدار کرد تا به تدریج شب ها زودتر بخوابند. البته هیچگاه نباید برای زود خوابیدن آنها از اعمال زور و فشار استفاده کرد . چرا که این امر موجب تنش و استرس می شود . نباید کودکی را که به آسانی از خواب بر نمی خیزد تنبل نامید و یا کودکانی که هنگام صبح بشاش و چابک نیستند را مورد تمسخر قرار داد . کودک از این که مادر به اتاق او بیاید و پتو را از روی او بردارد و بگوید" بلند شو ، دیر است" وحشت دارد.اگر کودک برای رفتن به مهد کودک با صدای ساعت زنگ دار بیدار شود بهتر است تا با صدای زنگ دار مادر.
به جای این که با کودک وارد جنگ شویم و به زور او را بیدار کنیم،بهترین کار این است که بگذاریم ده دقیقه طلایی دیگر را به خواب و خیالبافی اختصاص دهد ، و از آن لذت ببرد،این را می توان با تنظیم ساعت عملی کرد .
اهمیت مهد کودک
اهمیت مهد کودک-یافته های علمی در زمینه های مختلف نشان می دهند که پشتیبانی از رشد و تکامل اولیه کودک نه تنها نتایج سرشار فوری برای کودک و والدینش در بر دارد،بلکه در بلند مدت موجب توانایی برای ایفای نقش در جامعه نیز می شود.پرداختن به تربیت کودک در سال های اولیه زندگی موقعیت بسیار مناسبی برای جلوگیری و یا کاستن از اشکالات یادگیری است و منافع ماندگاری برای خانواده و اجتماع دارد.پس می توان گفت که توجه به کودکان خردسال منافع زیررابرای جامعه در بردارد:
بهره وری اقتصادی
مهد کودک و بهره وری اقتصادی-توجه هایی که موجب افزایش ظرفیت های بدنی و ذهنی کودک می شوند باعث افزایش تعداد دانش آموزان مدارس و پیشرفت و موفقیت در مدرسه وبه نوبه خود موجب بهره وری بیشتر اقتصادی می شود. کفپوش مهدکودک
صرفه جویی در مخارج
کودکانی که آمادگی بدنی و ذهنی و اجتماعی بهتری دارند مرحله انتقال خانه به مدرسه را بهتر می گذرانند. از این رو ترک تحصیل و مردود شدن بچه ها کمتر دیده می شود و به برنامه های جبرانی کمتر هم نیاز هست و این باعث کاهش مخارج می شود.
منبع: اکاایران