آئین نامه مقررات بهداشتی مهدکودک ها

در اجرای تبصره 3 قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب آذرماه 1379 مجلس محترم شورای اسلامی و بند 15 آئین نامه اجرائی قانون مذكور مصوب 8/6/1380 تحت شماره 8803 , بدینوسیله ضوابط بهداشتی و مفاد فنی آئین نامه اجرائی مهد كودكها تحت عنوان "" آئین نامه مقررات بهداشتی مهدكودكها "" را مشتمل بر 81 ماده , 35 تبصره و 17 بند بشرح ذیل تصویب می نماید.
مهدکودک به مرکزی اطلاق می گردد که مسئولیت مراقبت و فرایند یاددهی–یادگیری کودکان در ابعاد زیستی ، روانی و اجتماعی را عهده دار می باشد و با فراهم آوردن فرصتها و تجارب یادگیری متنوع برای یادگیری کودکان از سن 6 ماه تا قبل از سن ورود به دبستان تحقق این امر را میسر می سازد.
ماده 1- کلیه متصدیان و شاغلین و اشخاصی که در مهد کودک ها اشتغال دارند موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.
تبصره1) مدیریت و یا تصدی و اشتغال بکار در مهد کودک بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.
تبصره2) استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده 1 این آئین نامه در مهد کودک ها ممنوع است.
تبصره3) اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان و نظایر آنها که در مهد کودک شاغل بوده لیکن با کودکان و مواد غذایی مهد کودک ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده و تبصره های 1 و 2 آن مستثنی می باشند.
ماده 2- کلیه متصدیان، مدیران، کارکنان و شاغلین مهد کودک که مشمول ماده 1 این آئین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر را در محل کار خود داشته و آنرا در معرض دید نصب نمایند.
تبصره- کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مرکز بهداشت شهرستان و یا مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق برای شاغلین و کارکنان مهد کودک حداکثر یکسال می باشد و برای آشپز و کمک آشپز حداکثر 6 ماه می باشد. کفپوش مهدکودک

ماده 3- نقشه ساختمان مهد کودک به منظور انطباق با موازین بهداشتی قبل از اجرا و قبل از شروع به کار باید به تصویب مقامات مسئول برسد.

ماده 4- متصدیان و مدیران مهد کودک ها موظفند برای هر یک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس و سایر وسایل شخصی در محل تهیه نمایند.

تبصره1) در صورت شبانه روزی بودن مهدکودک وجود اتاق استراحت الزامی می باشد.

تبصره 2) مساحت اطاق استراحت می بایست متناسب با تعدادپرسنل شیفت شب باشد.

ماده 5- کلیه کودکان باید دارای پرونده پزشکی وگواهی صحت مزاج از یک پزشک معتمد باشند.

ماده 6- کلیه کودکان باید دارای دمپائی و یا کفش اختصاصی برای استفاده در محیط مهد کودک باشند.

ماده 7- کف ساختمان باید دارای شرایط زیر باشد:
از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد.
حسب مورد دارای کف شور به تعداد مورد نیاز، مجهز به شتر گلو بوده و نصب توری ریز روی آن اجباریست.
حسب مورد دارای شیب مناسب به طرف کف شور فاضلاب باشد.
ماده 8- فضای سرانه 3 مترمربع برای هر کودک شیرخوار، 2مترمربع برای هر کودک نوپا و 1 متر مربع برای هر کودک نوباوه ضروری می باشد.

تبصره- حداکثر ظرفیت کلاس های آموزشی اتاق برای کودکان نوپا 15 نفر و نوباوه با احتساب فضای سرانه مربوطه 20 نفر می باشد.
منبع: مهدیاب