هشدار به شهروندان درباره سودجویی با ادعای تصفیه آب شرب

شرکت آب و فاضلاب استان تهران، نسبت به انجام برخی تماس های تلفنی با منازل شهروندان تهرانی درباره فروش دستگاه های تصفیه آب شرب بهداشتی هشدار داد.
به گزارش مهر، شرکت آب و فاضلاب استان تهران درخصوص سودجویی عده‌ای با ادعای تصفیه آب شرب بهداشتی تهران هشدار داد. به تازگی عده‌ای افراد ناشناس از طریق تماس تلفنی با منازل شهروندان، با ادعاهای کذب در خصوص کیفیت آب شرب تهران، درصدد فروش دستگاه‌‌های تصفیه آب شرب بهداشتی به شهروندان هستند.
آب و فاضلاب استان تهران، ضمن هشدار نسبت به عواقب استفاده از این دستگاه‌ها، هرگونه ارتباط شرکت آب و فاضلاب با افراد یاد شده را تکذیب و اعلام کرد: مطابق قانون با افراد سودجو برخورد خواهد شد.