مهدکودک و آنچه والدین باید بدانند

پژوهش ها نشان داده است که چنانچه کودکان در سن مناسب، به مهدکودکی با شرایط مطلوب فرستاده شوند می توانند از مزایای گوناگون آن بهره مند شوند.
این نتایج در زمینه های مختلف تربیت و تحول شناختی و اجتماعی کودک قابل توجه است. در زمینه های تحصیلی این کودکان از پیشرفت بهتری برخوردارند و آمادگی ذهنی و اجتماعی بیشتری برای بهره مندی از مدرسه دارند. به همین علت مشکلات تحصیلی از قبیل تکرار پایه یا ترک تحصیل در کودکانی که به مهدکودک رفته اند کمتر مشاهده می شود. علاوه بر این کودکان به آموزش هایی که در مهد انجام می گیرد پایبندتر هستند و اصولی را که والدین مدت ها تلاش می کنند تا به کودک بیاموزند بسیار سریع تر و به نحوی تخصصی تر فرا می گیرند.
علاوه بر این، فرستادن کودک به مهد، زمانی را برای او فراهم می آورد تا تعاملات اجتماعی خود را گسترش دهد و تجربه هایی را در این زمینه کسب کند. همچنین حضور کودک در مهد باعث می شود تا او از دیگر امکانات تخصصی که در این فضا ارائه می شود بهره مند شود و در کنار این مزایا از بازی و تعامل با هم سالان لذت ببرد، از سویی دیگر والدین می توانند از مدت زمانی که کودک در مهد حضور دارد استفاده کنند و به فعالیت های مورد نظر خود بپردازند و برای پرورش کودک تجدید قوا کنند. کفپوش مهدکودک

سن و زمان مناسب
بیشتر پژوهشگران معتقدند که در صورت وجود مهدکودکی مناسب، کودکان از 3 سالگی آمادگی ورود به این محیط را دارند. با این حال پذیرش ورود به مهدکودک گاه برای کودک آن قدرها نیز آسان نیست. وابستگی کودک به والدین از یک سو و نگرانی یا حتی احساس گناه والدین از فرستادن کودک به مهد از سوی دیگر، فرآیند فرستادن کودک به مهد را دشوار می کند. با این حال، واکنش کودکان به این موقعیت هم یکسان نیست پس باید شرایط کودک و جو خانوادگی را نیز مد نظر داشت. برخی از متخصصان این حوزه اعتقاد دارند که بهتر است در صورت وابسته بودن بیش از حد کودک، او را کمی زودتر از موعد مقرر به مهد فرستاد؛ به عنوان مثال در هنگام تابستان که کلاس ها خلوت تر است و مربی ها قادرند فرصت بیشتری را به هر کودک اختصاص دهند زمان مناسبی است.
منبع: اکاایران