درباره قاشق و چنگال های امروزی

با افزايش بهاي نقره و فلزات گرانبها و همچنين عموميت يافتن استفاده از کارد و چنگال در بين مردم، ديگر از فلزات گرانبها براي ساخت قاشق و چنگال و کارد استفاده نمي شود.
اين روزها سرويس قاشق و چنگال را بيشتر از استيل (فولاد ضدزنگ) مي سازند. البته براي قوي تر کردن استيل و آسان تر کردن روند ايجاد آن عناصري مانند واناديوم و تيتانيوم به آن اضافه مي شود و براي جلوگيري از زنگ زدن، نيکل و کروم به استيل اضافه مي شود.
قاشق و چنگال هاي امروزي مقاوم تر و داراي طراحي هاي متنوعي هستند.

در حال حاضر در بازار اين کالا برندهاي گوناگوني وجود دارند .برندهايي نظير بوگاتي، سولايتر، وي ام اف، زولينگن، نيولايف و... که قيمتي گران دارند و در مقابل برندهاي ايراني استيل پاشا، زرناب، ناب استيل، استيل ايران و... که قيمت ارزان تري دارند.
شنيده ها حاکي از اين است که در حال حاضر چين بخش بزرگي از بازار سرويس قاشق و چنگال را به خود اختصاص داده است و محصولات آلماني و ايتاليايي قيمتي بسيار گران داشته و سهم کمتري از بازار را به خود اختصاص داده اند. محصولات وطني هم اکثرا مورد استفاده هتل ها، ادارات و... قرار مي گيرند.