درباره خواب خوب نوزاد

شايد بندرت در طول شبانه روز بيدار بمانند، اما تدريجا ساعت هاي خواب شان کمتر مي شود. آنها نياز شديدي به خواب و استراحت کامل دارند. زماني که نوزاد به چهار ماهگي مي رسد، ممکن است در شب بين ? ـ? ساعت بخوابد وقتي هم که به شش ماهگي مي رسد، ممکن است بين ??ـ ?? ساعت بخوابد. نوزادان بيشتر اوقات خواب هستند. شايد بندرت در طول شبانه روز بيدار بمانند، اما تدريجا ساعت هاي خواب شان کمتر مي شود. آنها نياز شديدي به خواب و استراحت کامل دارند. زماني که نوزاد به چهار ماهگي مي رسد، ممکن است در شب بين ? ـ? ساعت بخوابد وقتي هم که به شش ماهگي مي رسد، ممکن است بين ??ـ ?? ساعت بخوابد
البته اين گونه نيست که کودک در طول شب از خواب بيدار نشود. ممکن است بارها در شب از خواب بيدار شود؛ حتي وقتي که کودک به ? ماهگي مي رسد. ايجاد يک الگوي خواب مناسب براي نوزادان در اين زمان بايد يکي از اهداف مهم والدين باشد. سيسموني
بسياري از کودکان خودشان به رختخواب مي روند و مي خوابند، ولي بسياري از آنها به کمک پدر و مادر نياز دارند تا بتوانند راحت تر بخوابند.

آيا مي دانيد چه کارهايي باعث ترويج عادت هاي صحيح خواب کودکان مي شود؟
ـ زمان خواب مشخصي براي کودک خويش در نظر بگيريد؛ ولي در اين مورد جدي و قاطع باشيد و هميشه به ساعت خواب کودک خويش پايبند باشيد. سعي کنيد در همان زماني که مشخص کرده ايد چراغ ها را خاموش کنيد و آماده خواب شويد. اين نکته حائزاهميت است که هنگام خواب کودک، او را تنها به اتاقش نفرستيد و هميشه سعي کنيد زماني را در کنار او بمانيد؛ اين گونه کودک احساس امنيت و آرامش مي کند.

ـ براي اين که زمان مناسبي را براي خواب کودک خويش تعيين کنيد بايد هنگام شب به رفتارها و کارهاي او بيشتر توجه کنيد که در چه ساعتي کودک از بازي و فعاليت خسته مي شود و کم کم سرعت کارهايش کاهش مي يابد. درست در اين ساعت که او خسته شده و سرعت کارهايش نيز کاهش يافته است، کودک راحت تر به خواب مي رود.

ـ برنامه روزانه منظم و دقيقي را براي کودک در نظر بگيريد. براي مثال ساعت خوابيدن و بيدار شدن، غذا خوردن، خواب نيمروز، بازي کردن، تماشاي تلويزيون و… همه اين کارها بايد براساس برنامه ريزي صحيح، دقيق و ثابتي باشد. با اين روش کودک بهتر به خواب مي رود. ولي بايد سعي کنيد اين برنامه به طور ثابت اجرا شود.

ـ اين نکته مهم است که در ابتدا اتاق يا مکاني را براي خواب کودک در نظر بگيريد، اتاق يا مکاني که کودک در آن احساس امنيت و آرامش کند، اتاق خواب او بايد تهويه خوبي داشته باشد. هميشه سعي کنيد هنگام شب، غذاي سبک به کودک بدهيد و هنگام خواب، او را در آغوش بگيريد و نوازش کنيد، زيرا کودک در آغوش پدر و مادر احساس آرامش مي کند. قبل از خواب براي او قصه يا لالايي بگوييد، البته قصه نبايد خيلي طولاني باشد؛ زيرا ممکن است کودک بد خواب شود. او را ببوسيد، شب بخير بگوييد و برايش آرزوي ديدن خواب هاي خوش کنيد. البته به اين نکته توجه کنيد که اين کارها بايد همه جا و در همه مکان ها قابل اجرا باشد، نه تنها در خانه رعايت شود و خارج از خانه ممکن نباشد.

ـ بعضي از کودکان به سر و صدا حساس هستند و ممکن است همين صداها باعث پريشاني و آشفتگي و نيز بدخوابي آنها شود. بنابراين وقتي کودکتان خواب است يا مي خواهد بخوابد از توليد سر و صدا خودداري کنيد. مثلا هنگام خواب کودک، صداي راديو و تلويزيون را کم کنيد يا خاموش کنيد. پنجره ها را ببنديد تا صداي بوق ماشين ها مزاحم خواب او نشود. حقيقتا سر و صداي زياد، آرامش کودک را به هم مي ريزد و او را دچار پريشاني و آشفتگي مي کند.

ـ با نزديک شدن به ساعت خواب کودک، نور چراغ هاي اتاق را کم کنيد، اين گونه کودک متوجه مي شود وقت خواب است. صبح او را در نور و روشنايي قرار دهيد. براي مثال، تخت کودک را در کنار پنجره بگذاريد تا با نور خورشيد از خواب بيدار شود. اين تغيير نور به کودکتان کمک مي کند تا مغز او راحت تر به اين چرخه خواب و بيداري عادت کند.

بدخوابي کودکان، چرا؟
ـ هميشه سعي کنيد هنگام شب و نزديک ساعات خواب کودک به او غذاهاي سنگين و مايعات فراوان ندهيد.

ـ توجه کنيد تا قبل از شش ماهگي به کودک غذاهاي غيرمايع ندهيد زيرا دل درد مي گيرد و موقع خواب آرامش کودک به هم مي خورد و بد خواب مي شود.
ـ سعي کنيد اتاق خواب يا محلي را که براي خواب کودک در نظر گرفته ايد، با اسباب بازي هاي متنوع و رنگارنگ پر نکنيد، زيرا آنجا محل خواب کودک هم است و تنوع زياد اسباب بازي ها آرامش او را به هم مي?زند؛ حتي او هنگام بازي کردن با اسباب بازي هايش گيج مي شود که با کدام يک از آنها بازي کند. بنابراين يک يا دو اسباب بازي براي او کافي است.
ـ توجه کنيد که هيچ گاه از خوابيدن و رفتن به رختخواب به عنوان تهديدي براي کودک استفاده نکنيد زيرا کودک در زمان خواب نياز به آرامش و نيز امنيت دارد و تهديد شما اين آرامش را از او مي گيرد.
ـ در زمان خواب کودک به او خوراکي يا مايعاتي مثل شکلات، چاي، نوشابه و کاکائو ندهيد زيرا خوردن اين خوراکي ها و مايعات، آرامش کودک را به هم مي زند و کودک بدخواب مي شود.
ـ به کودکان خويش اجازه ندهيد در طول شبانه روز بيش از دو ساعت تلويزيون تماشا کنند يا با رايانه بازي کنند، براي اين که ديدن برنامه هاي تلويزيون تا ديروقت کودک را بدخواب مي کند.
منبع: زنبيل