تاثير مهدكودك ها در رشد گسترش گفتار كودكان

• شروع گفتار در كودكان
واحد اصلى هر زبان كلمات است. هر كلمه از «واج هايى» ساخته شده است و آن عبارت است از آواهاى گفتارى منفرد كه به طور تقريبى معادل حروف الفبا هستند. هر زبانى قواعد خود را دارد كه بر تركيبات واج ها در آن زبان حاكم است. كودكان از زمان تولد با صداهايى مختلف گريه مى كنند. در حدود ? تا ?ماهگى شروع به غان و غون كردن مى كنند و آواهاى صوت و بى صدا را براى ساختن هجاهايى مانند «بابا» و «دادا» تركيب مى كنند. اين هجاها گاهى به گفتار واقعى شباهت پيدا مى كنند و زير و بم دارند. غان و غون كردن كودكان عموماً تا سنين بين ? تا ??ماهگى افزايش مى يابد و از اين پس از گفتن اولين كلمات واقعى غان و غون كمتر مى شود.كودك در نيمه دوم سال اول زندگى كم كم آشكارا نشان مى دهد كه مى خواهد با ديگران ارتباط برقرار كند. پيش از آنكه كودك اولين كلمه واقعى را در ??ماهگى بيان كند، با خيره شدن به كسى كه مى تواند به او كمك كند با حركات، اشارات و صدا درآوردن نشان مى دهد كه نياز به كمك دارد. به تدريج صداهاى تصادفى كه كودك بيان مى كند، جاى خود را به علائم و سپس به كلماتى مى دهد كه به اعمال، اشيا يا رويدادها اطلاق مى شود. کفپوش مهدکودک

• اولين كلمات كودكان و سرعت درك بر بيان كلمات
درك كودكان پيش از كلماتى كه «بيان مى كنند» است. به اين معنا كه درك بيشتر و سريع تر از كلمات رشد مى كند. كودكان غالباً در برابر سئوالات يا دستورهايى مثل «بطرى شير را كجا گذاشتى؟» يا «دستت را بشوى» پيش از آنكه كلمه اى بر زبان آورند با حركات و حالاتى كه به خود مى گيرند، پاسخ مى دهند. بر طبق مطالعه اى كودكان پيش از آنكه بتوانند ?? كلمه بگويند، به طور متوسط قادرند ?? كلمه را بفهمند.در اين مرحله «واژگان دركى» ? برابر «واژگان توليدى» است. براى اينكه مقصود و منظور كودكان را درك كنيم، لازم است اوضاع و احوال و زمينه اى را كه كودك در آن منظورش را بيان مى كند، در نظر داشته باشيم و وقتى كودك مى گويد: «توپ» ضمن اينكه به توپ قرمزى كه روى زمين افتاده، اشاره مى كند، ممكن است صرفاً بخواهد توجه ديگران را به توپ جلب كند و شايد منظورش از گفتن توپ اين باشد كه توپ در حال غلتيدن است و شايد مى خواهد بگويد كه توپ متعلق به او است. اگر كودك كلمه توپ را تكرار كند و با تاكيد بگويد: «توپ، توپ» ضمن اينكه دستش را به توپ دراز مى كند، آشكار است كه براى گرفتن آن كمك مى خواهد. ظاهراً كودك از مجموعه اوضاع و احوال تصورى دارد، هر چند كه هنوز نمى تواند افكارش را در يك جمله بيان كند.