روش پاک کردن شیشه ها با سرکه

شیشه را با یک شیشه پاک کن، خشک کنید
بعلت اینکه برای جلوگیری از ایجاد لک لازم است پنجره ها سریع خشک شوند، استفاده از یک شیشه پاک کن برای پاک کردن شیشه های بزرگ لازم است. بعلاوه، استفاده از آن باعث میشود نیاز شما به حوله و پارچه خیلی کمتر شود. با استفاده از شیشه خشک کن، با سرعت زیاد تمام سطح شیشه را پاک کنید.

با استفاده از یک پارچه ریزبافت، شیشه را خشک کنید
برای جذب رطوبت باقی مانده در گوشه های شیشه، از یک پارچه ریزبافت استفاده کرده و مابقی سرکه را از روی شیشه پاک کنید. هر منطقه ای که شروع به لک شدن کرده است را به سرعت با پارچه خشک کنید و تا قبل از تمام شدن یک پنجره، پنجره بعدی را شروع نکنید.