نکاتی درباره نصب کاغذ دیواری

نکات مطرح شده شامل مهم ترين نکات در مراحل قبل از نصب کاغذ ديواري در طي مراحل نصب کاغذ ديواري و پس از نصب براي رفع عيوب احتمالي مي باشد.

براي اينکه کاغذ ديواري به خوبي به ديوار بچسبد،ابتدا ديوار ها را بشوييد تا چربي و دوده ي آن پاک شود يا به دقت سمباده بزنيد .پوشش قبلي را در صورتي که از جنس وينيل است يا اگر پوشش جديد از وينيل است ،از ديوار بکنيد .اگر پوشش جديد از جنس کاغذ است ، مي توانيد کاغذ ديواري غير وينيل قبلي را نکنيد ،مشروط براينکه کاغذ قبلي همچنان چسبندگي خود را حفظ کند و لبه هاي دو کاغذ همچنان چسبندگي خودرا حفظ کند و لبه هاي دو کاغذ روي هم قرار نگيرند .پيش از چسباندن ،سطحي را که بايد پوشانده شود با چسب مخصوص زير سازي کنيد.

براي آماده سازي ديوار ،اگر رنگ ديوار روغني يا نيمه براق است ، سطح ديوار رابا کاغذ سمباده ،زبر و خش دار کنيد ،با اضافه کردن ملح به چسب محلول در آب که در واقع هم براي بالا بردن غلظت آن وهم در حکم بتونه است ، مي توانيد سطح مورد نظر رازير سازي کنيد .پيش از نصب کاغذ ديواري روي ديواري که تازه رنگ خورده يا گچ کاري شده است ،يک هفته صبر کنيد ،بايد يک دور ديوار را بتونه ،زير سازي کنيد.ديوار چوبي رنگ شده را بايد قبلا با رنگ ستري روغني پوشانده و ??صبرکرده تا خشک شود .نا صافي يا سوراخ هاي روي ديوار ها را درست همانگونه که در رنگ کاري معمول است ،بتونه کنيد ،رويه ي تزئينات چوبي و گچبري ها را رنگ بزنيد و بگذاريد تا خشک شود.

هنگام خريد کاغذ ديواري حتما به شماره ي رنگ آن توجه کنيد، وگرنه کاغذ ديواري هايي با رنگ هاي متفاوت خواهيد داشت. سعي کنيد که اطلاعات و نشانه هاي روي رول ها را نيز با دقت مطالعه نماييد، تا از هر لحاظ به نحوي ساخت کاغذ ديواري و موارد استفاده ي آنها پي ببريد.

توجه داشته باشيد که بيشتر ديوارها کاملا عمود نيستند. به همين منظور از شاقول استفاده نماييد. ريسمان شاقول را از کنج ديوار به پايين نگه داشته و در پهناي کاغذ ديواري منهاي دو سانتي متر قرار دهيد. اين دو سانتي متر براي روي هم قرار گفتن کاغذها و تراز شدن اوليه ي کار است. سپس با مداد از بالا، وسط و پايين چندين علامت روي ديوار بگذاريد. از تراز نيز مي توانيد استفاده کنيد. بعد از آنکه نشانگر تراز کاملا در جاي اصلي خود قرار گرفت، مي توانيد چندين علامت با مداد روي ديوار بکشيد و سپس نقاط به دست آمده را با يکديگر متصل کنيد. بعد از محاسبه ي خطوط تا سقف مي توانيد پي به زاويه اي تراز ببريد و آن را محاسبه کنيد. در صورتي که عدد به دست آمده مثلا يک سانتي متر باشد، بايد بعد از کاستن يک سانتي متر از طول ، دوباره عمل تراز را تکرار نماييد تا اطمينان کامل حاصل شود. سپس چسب مخصوص کاغذ ديواري را اماده کنيد.

طول کاغذ ديواري ها را بر اساس طول ديواره ها به علاوه ي ده سانتيمتر اضافي برش دهيد. برش کاغذ ديواري ها حتما بايد روي ميز مخصوص و در صورت نبود ميز از سطح صاف کابينت آشپزخانه و يا هانتراستفاده شود.اگر از کاغذ ديواري هاي طرح دار استفاده مي کنيد، طول طرح مورد نظر را به طول ديوار و ده سانتي متر اضافه نماييد. پس از محاسبه ي طول برش اوليه، روي ميز کار را با مداد علامت گذاري نموده و بقيه برش ها را نيز بر همين مقياس انجام دهيد. اکنون رول کاغذ ديواري ها را روي ميز باز کنيد. از يک لبه ي ميز براي تراز نگه داشتن کاغذ ديواري ها استفاده نموده و بعد از قرار گرفتن کاغذ روي نقطه ي ميزان، برش را توسط کاتر و يا قيچي انجام دهيد. بعد از برش کاغذ ديواري ها، اکنون آنها را به ترتيب برگردانيده و پشت آنها را به وسيله قلم موي سقفي به چسب مخصوص آغشته نماييد.

براي چسب زدن، قلم مو را از وسط کاغذ ديواري به سمت کناره ها بکشيد، بطوري که لبه هاي کناري را آغشته نکند. در ير اينصورت چسب به زير کاغذ ها نفوذ کرده و عمل نصب ر ا با مشکل مواجه خواهد نمود. اکنون بايد کاغذ ديواري هاي چسب خورده را از سمت پشت که به چسب آغشته شده اند روي يکديگر قرار دهيد تا براي انتقال آماده باشند. براي اين کار ابتدا از لبه ي بالا تا دو سوم طول کاغذ ان را روي هم چسبانيده و سپس از سمت پايين، يک سوم بقيه را بچسبانيد. دقت کنيد که کاغذ ها چروک نشوند. لبه کاغذ ديواري ها بايد دقيقا روي يکديگر قرار بگيرند، تا چسب روي انها از بين نرود. اکنون کاغذ ها را رها کنيد تا به اصطلاح نرم شوند. اين عمل موجب مي شود تا کاغذ ها انبساط پيدا کرده و هنگام نصب چروکيده و يا حباب دار نشوند. توجه داشته باشيد که زمان رها کردن کاغذها نبايد طولاني باشد، زيرا خطر پاره شدن آنها وجود دارد.

نصب اولين کاغذ ديواري بريده شده روي ديوار بسيار حائز اهميت است، زيرا بقيه ي تکه ها بايد دقيقا کنار يکديگر چسبيده شوند. کار نصب را هميشه از سمت پنجره ها به طرف داخل انجام دهيد، در غير اينصورت احتمال دارد که ايجاد سايه موجب شود تا لبه هاي کاغذ روي هم قرار گيرند. يک برس و يک قيچي در جيب خود قرار دهيد و با اولين قطعه ي کاغذ ديواري از نردبان بالا برويد. کاغذ ديواري را آهسته باز کرده و از قسمت بالا به حالت تراز نگه داريد. اجازه دهيد تا کاغذ ديواري به حالت آويزان و رو به پايين قرار بگيرد، سپس به آهستگي با برس از بالا به سمت پايين روي آن بکشيد . جهت حرکت دست خود را تغيير داده و از وسط کاغذ ديواري به طرف ديوار اين عمل را تکرار نماييد. روي لبه هاي کاغذ ديواري بايد به وسيله يک غلتک کوچک مخصوص محکم کشيده شوند تا اينکه به علت کم بودن چسب ها در اين ناحيه، کاغذ ها از ديوار جدا نگرند.محل اتصال کاغذ ديواري با سقف را بايد کمي اضافه اندازه گيري نماييد. سپس با قيچي خطي روي کاغذ در کنج ديوار کشيده و از روي خط قيچي کاغذ را برش دهيد

اگر متوجه شديد که بعضي از نقاط فاقد چسب هستند، بايد با ظرافت چسب را فقط زير کاغذ ديواري قرار دهيد. در غير اين صورت پس از خشک شدن روي کاغذ ديواري ها به زردي خواهند گراييد. هنگام رسيدن به زاويه ي کنج ديوارها نبايد به سرعت کاغذها را کنار يکديگر چسباند، زيرا امکان ايجاد چروک بسيار زياد خواهد بود.لبه ي آخرين قطعه را دو سانتيمتر بيشتر اندازه گيري نموده و برش دهيد . بعد از انکه لبه قطعه ي مجاور را به دقت تراز نموديد، اکنون مي توانيد لبه هاي اضافي را برش داده و کنار يکديگر به دقت بچسبانيد. کاغذ ديواري هاي بالاي پنجره ها و درب ها را نيز با همين روش بچسبانيد. قسمتهاي برآمده ديوار و يا طاقچه ها را بايد يک سانتيمتر اضافه محاسبه کنيد و برش دهيد.

نقاط مشکل ساز مانند جاي پريز هاي برق را بايد ابتدا با کاغذ ديواري پوشش داده و سپس در محل مورد نظر برش ضربدري دهيد. اکنون بايد محل پيرامون آنها را علامت گذاري کرده و برش اصلي را انجام دهيد. کاغذ ديواري هاي ديگر نقاط مسئله ساز مانند لوله هاي گاز و يا آب را بايد تا انتهاي آنها نصب کرده و در نهايت اطراف آنها را برش دهيد

اگر مشاهده کرديد زير قسمتي از کاغذ ديواري حباب هوا وجود دارد،ابتدا بايد در آن قسمت باکمک يک کاتر، دوبرش به شکل ضربدر ايجاد کنيد و بسمت به آرامي کاغذ ديواري را از قسمت برش خورده برگردانيد.سپس با استفاده از يک قلم موي کوچک،مقداري چسب بر ديوار زيرين کاغذ ديواري بماليد و به آرامي و با دقت کاغذ ديواري برگردانده شده را سر جاي خود روي ديواربخوابانيد تا بچسبد.

اگر پس از نصب کاغذ ديواري مشاهده گرديد که يک قسمت از کاغذ ديواري صدمه ديده است، به اين طريق عمل کنيد ابتدا با دقت قسمت آسيب ديده را از کاغذ ديواري جدا کنيد. سپس از کاغذ ديواري اضافه اي که مانده، قسمتي را ببريد که طرح و الگوي روي آن با قسمتي که جدا کرده ايد مشابه است،سپس پشت آن را آغشته به چسب کنيد و با دقت ، دقيقا همان قسمت که جدا کرده ايد بچسبانيد.

اميدواريم مقاله ارائه شده توسط تيراژه بتواند راهگشاي مشکلات شما درنصب کاغذ ديواري باشد.در پايان باز هم يادآوري ميکنيم در صورتي که تمايل داريد خودتان کاغذ ديواري منزل يا محل کارتان را نصب کنيد حتما حوصله و ظرافت کافي را به خرج دهيد تا در پايان احساس رضايت مندي از کارتان را داشته باشيد .