مراحل توليد ليوان كاغذي از ابتدا تا كامل شدن ليوان كاغذي

1) ابتدا كاغذ توسط دستگاه روكشدار كننده ماده پلي اتيلن دار روكش مي گردد . در ضمن اگر كاغذ به صورت يك طرفه روكش شود آن را سينگل و در صورتي كه دو طرف روكش شود آن را دابل مي گويند .
2) بعد از روكشدار شدن كاغذ ، كاغذ روكشدار در ابعاد سفارش داده شده برش داده ميشود ( براي توليد بدنه ظروف ) و رول ( بخش تحتاني ظروف )
3) بعد از طي مراحل بالا توسط دستگاه چاپ ، چاپ طرح هاي دلخواه بر روي صفحه كاغذ صورت ميگيرد .
4) از دستگاه برش به منظور برش صفحه كاغذ به كاغذ بدنه ظرف ( استروك ) استفاده ميشود و كاغذ چاپ شده به صورت استروك در مي آيد .
5) با استفاده از دستگاه هاي توليد ظروف يكبارمصرف كاغذي ، ظروف مورد نظر به صورت اتوماتيك توليد مي گردند . براي هر دستگاه يك اپراتور كافي است وظيفه اين اپراتور قرار دادن كاغذ استروك شده ظروف در محل ورودي دستگاه و ورل كف ظروف در محل تعبيه شده و سپس جمع آوري ظروف توليد شده ميباشد .
6) در اين مرحله ديگر توليد ليوان كاغذي به پايان رسيده و تنها بسته بندي آن در كارتن هاي باقي مانده است . همان طور كه در قسمت بالا توضيح داده شد مراحل توليد ليوان كاغذي بسيار ساده ميباشد به طوري كه لازم نيست شما همه مراحل را خودتان انجام دهيد
شما كاغذ مورد نياز خود را از وارد كنندگان كاغذ به صورت خام يا استروك خريداري مي نماييد ، در صورتي كه به صورت استروك خريداري نماييد ديگر با مراحل چاپ و برش كاري نداريد و فقط استروك خريداري شده را در دستگاه گذاشته و مراحل توليد انجام ميشود.
برخي از وارد كنندگان كاغذهاي روكشدار ،خدمات چاپ و برش را نيز ارائه ميدهند بنابراين شما بايد استروك ظروف و كاغذ رول كف را از اين توضيع كنندگان تهيه نماييد .
اگر شما در اجراي اين پروژه تازه كار هستيد مي توانيد کارتان را از بخش شكل دهي شروع نماييد به اين معنا كه تنها دستگاه توليد ظروف يكبارمصرف را خريداري نموده و مراحل چاپ و برش را توسط چاپخانه انجام دهيد .