درباره زمان خوابیدن نوزاد

ماليدن چشم ها، گريه کردن و خميازه نشانه هاي خواب آلودگي نوزادان است. بچه هايي که خيلي خسته هستند، مشکلات زيادي براي خوابيدن دارند…
بهتر است به اين نشانه ها دقت کنيد و به موقع نوزاد را به رختخواب ببريد. نوزاداني که سن بيشتري دارند، زماني که خواب آلود و خسته هستند حرکات تنشي شان بيشتر است و عصبي تر هستند. سيسموني

?) بيدارکردن نوزاد
وقتي نوزاد در ماشين مي خوابد چه بايد کرد؟ بهترين راه آن است که او را در صندلي اي که خوابيده به خانه ببريد و بگذاريد همانجا از خواب بيدار شود. اگر مي خواهيد نوزاد را در تختخوابش بگذاريد، مطمئن شويد که خوابش عميق است تا از خواب بيدار نشود.

?) نوزاد زياد مي خوابد
نوادان حدود ?? ساعت در شبانه روز مي خوابند و فقط براي غذاخوردن و تعويض پوشک از خواب بيدار مي شوند. وقتي بزرگ تر مي شوند، بيشتر شب مي خوابند و روزها بيدار هستند. يک شيرخوار ? ماهه بايد در طول شب خواب راحتي داشته باشد و در روز ? تا ? بار چرت بزند. کودک يک ساله احتمالا يک يا دوبار در روز چرت مي زند و خواب شب اش ?? ساعت است.

?) چرت بيش از حد نوزاد؛ هرگز
چرت نوزاد وسوسه انگيز است چون بلافاصله بعد از خوابيدن نوزاد مي توانيد به کارهاي روزمره تان برسيد اما بايد توجه داشته باشيد که اين موضوع نبايد تبديل به يک عادت شود براي چرت زدن نوزادتان برنامه داشته باشيد تا بتواند شب راحت بخوابد. اگر نوزادتان هميشه خسته و خواب آلوده است به احتمال زياد بايد برنامه ريزي تان را تغيير دهيد يا از پرستار فرزندتان بخواهيد در طول روز او را نخواباند.

?) احساس امنيت
اگر نوزاد در مکاني ايمن نخوابيده، جاي او را تغيير دهيد. اين مکان مي تواند شامل تخت بزرگسالان، نيمکت و زمين باشد. هميشه او را به پشت بخوابانيد تا از بروز اختلال مرگ ناگهاني نوزادان در خواب جلوگيري شود. پتوها، بالش ها، اسباب بازي هاي نرم و… را دور نوزاد بگذاريد تا آسيبي به او وارد نشود. هرگز نوزادي که خوابيده را کنار کودکان و حيوانات خانگي قرار ندهيد.

?) غذا خوردن، استراحت کردن، خوابيدن
طبيعي است که نوزاد بلافاصله پس از غذاخوردن بخوابد. در ميان غذادادن و رسيدگي به نظافت نوزاد تازه متولد شده و خوابيدنش وقفه اي وجود ندارد و همه چيز به سرعت اتفاق مي افتد. سعي کنيد بين غذاخوردن، رسيدگي به نظافت و خوابيدن او چند دقيقه اي فاصله ايجاد شود در اين بين براي او داستان بخوانيد.

?) حرکات کششي پس از چرت زدن
نوزادتان خواب آلود است؟ او بيش از ? ماه دارد و در طول روز ?? دقيقه چرت مي زند؟ او را ترغيب کنيد بيشتر بخوابد. چطور؟ سعي کنيد نوزاد را بيشتر بيدار نگه داريد و بين چرت ها آرام اندام هايش را بکشيد. اين کار باعث مي شود چرت هايش طولاني تر بين? يا ? ساعت شود.

7) برنامه ريزي روزانه
براي چرت روزانه نوزاد برنامه ريزي کنيد. با استفاده از روش هاي زير مي توانيد به نوزادتان کمک کنيد:
سعي کنيد نوزادتان هر روز در ساعت مشخصي چرت بزند.
از چرت زدن نوزادتان در بعدازظهر جلوگيري کنيد. اگر نوزاد شب به سختي مي خوابد زمان چرت روزانه اش را کمتر کنيد.
حتما نوزاد را در چرت روزانه و خواب شبانه در تخت خودش بخوابانيد.

?) عجله نکنيد
عطسه، سکسکه، آه و… صداهايي هستند که نوزاد در خواب از خود درمي آورد بنابراين لازم نيست به سرعت به اتاق نوزاد برويد. حتي بي تابي و گريه کردن شيرخوار نيز مي تواند نشانه اين باشد که در حال حل کردن مشکلات خود است. پيش از آنکه به سوي او برويد چند لحظه صبر کنيد، او بي دفاع، ناراحت و گرسنه نيست.

?) نوزاد تازه از خواب بيدار شده را بغل نکنيد
پس از چند هفته، بلافاصله پس از بيدارشدن نوزاد او را بغل نکنيد. بگذاريد چند دقيقه در تختش بماند و اگر نياز به خواب داشت دوباره بخوابد. اين کار باعث مي شود اگر شب بيدار شد دوباره بخوابد.
اگر بلافاصله از تخت بلندش کنيد و به او غذا بدهيد و به نظافتش رسيدگي کنيد، عادت مي کند و اگر خواب آلوده باشد به خواب نمي رود.

منبع: وب سايت ني ني بان