تصفیه آب به روش فیلتراسیون

سیستم تصفیه آب به روش فیلتراسیون یکی از روشهای حذف ذرات درشت از آب مثل : سنگ ریزه ها ، شن و ماسه ، گل و لای ، لجن ، جلبک ، زنگ زدگی داخل لوله ها می باشد .

این روش توانایی پایین آورد TDS یا سختی آب را ندارد .

از این روش برای تکمیل فرآیند تصفیه آب در سیستم های اسمز معکوس استفاده می شود .

از این روش نیز برای تصفیه آب در ورودی های منازل مسکونی ، تجاری و

مواردی از این قبیل استفاده می شود .

3. عوامل مؤثر در فيلتراسيون
دو عامل که در انتخاب نوع فیلتر و کارکرد آن مؤثر می‌باشد عبارت است از:
3-1- اندازه حفرات فيلتر
همان‌طور که گفته شد موادي با اندازه بزرگ‌تر از حفرات فيلتر، در پشت آن باقي مي‌مانند و عبور نمي‌کنند، در نتيجه، براي جداسازي ذرات با اندازه مشخص بايد از فيلترهاي مناسب استفاده کرد.

3-2- مقدار ذراتي که در پشت فيلتر باقي مي‌مانند.
ذراتي که در پشت فيلتر باقي مي‌مانند به مرور زمان و با استفاده مداوم از فيلتر بيش‌تر مي‌شوند. اين مسئله مي‌تواند باعث مسدود شدن روزنه‌هاي فيلتر شود. به اين دليل، بايد بعد از مدت زمان مشخصی، فيلتر را تعويض، و يا آن را پاک‌سازي نمود. اين مسئله که به گرفتگي فيلتر معروف مي‌باشد از اهميت زيادی برخوردار است. زيرا تعويض و يا حتي تميزکردن فيلتر هزينه‌بر است.

4. انواع فيلتراسيون
4-1- ميکروفيلتراسيون
ميکروفيلتراسيون فرايندي است که براي جداسازي ذرات، جامدات معلق کوچک و موادي ديگر مثل باکتري‌ها و کيست‌ها و مولکول‌هـا و ذراتي بزرگتر از 0/2 ميکرون استفاده مي‌شود.
4-2- آلترافيلتراسيون
در آلترافيلتراسيون مولکول‌هايي بزرگ‌تر از 0/005 ميکرون جدا مي‌شوند. ابعاد حفره‌هاي فيلتر بين 2 تا 50 نانومتر است. اين فرايند براي جداسازي و تغليظ مواد کلوئيدي و سوسپانسيوني به کار مي‌رود.
4-3- اسمز معکوس
اسمز معکوس فرايندي است که آب در اثر اختلاف فشار از يک غشاي نازک عبور مي‌کند تا محتويات و مواد معدني شامل نمک، ويروس‌ها، سموم و ساير ترکيبات آلوده غير آلي را جدا کند و اتم ها و مولکول‌هايي در مقياس کوچکتر از 0/001 ميکرون را در محدوده يوني جدا مي‌کند