حمایت جویی از کودک

بايد کودک را تشويق کرد تا هرگاه ناراحت اند سعي کنند از کسي حمايت عاطفي دريافت کنند. بهترين راه انجام اين کار گوش دادن به حرف هاي کودک و محترم شمردن احساسات او است. محترم شمردن احساسات کودک به معناي موافق بودن با او نيست بلکه به اين معناست که پدر يا مادر از ديدگاه خود کودک به مسئله نگاه کند و احساسات او را درک کند وعامل ايجاد کننده آن را بشناسد. کودکي که احساس کند ديگران احساسات او را درک مي کنند مطمئن خواهد شد که هر وقت دچار ناراحتي شود ديگران به حرفهاي او گوش خواهند داد. کفپوش مهدکودک
گرچه براي کودکان پيش دبستاني برقرار کردن رابطه با والدين بسيار حائز اهميت است اما پا به پاي بزرگ تر شدن آنها برقراري رابطه باساير بچه ها روز به روز براي کودکان اهميت بيشتري پيدا مي کند کودکان خجالتي و ترسو مي توانند از مهد کودک هاي روزانه بسيار بهره ببرند. چنانچه کودکان را اعضاي خانواده در منزل نگهداري کنند ممکن استآنها با بچه هاي ديگر تماس کافي نداشته باشند. وقتي اين کودکان به مدرسه مي روند نداشتنتجربه کافي باعث مي شود که آنها به لحاظ اجتماعي بي دست و پا باشند که خود اين مسئله مي تواند به طرد يا ناديده گرفته شدن آنها از طرف سايربچه ها منجر شود.
منبع: دکتر سلام 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی