چرا باید فرزندمان را به مهدکودک بفرستیم؟

کودکاني که به مهدکودک مي‌روند زمينه رشد اجتماعي‌شان فراهم مي‌شود و در تعاملات اجتماعي شکل مي‌گيرند. بسياري از رفتارهايي که کودکان درخانه نياموخته‌اند، در جاي ديگري به نام مهدکودک مي‌آموزند. رفتارهاي منفي يا رفتارهايي که چندان مثبت يا جامعه‌پسند نيستند، در مهدکودک کم‌رنگ مي‌شوند. کفپوش مهدکودک
به اين ترتيب کودکان مجموعه‌اي از رفتارها و اطلاعات مفيدي را در مهدکودک مي‌آموزند و از طرف ديگر رفتارهاي بدي که آموخته‌اند در مهدکودک با روش‌هاي خاصي که وجود دارد، تعديل مي‌شود. رشد کلامي در مهد کودک اهميت زيادي دارد. تحقيقات نشان مي‌دهد کودکاني که به مهد کودک رفته‌اند، در مقايسه با کودکاني که به مهد نرفته‌اند، از واژه‌هاي بيشتري استفاده مي‌‌کنند و نحوه ارتباط‌شان با ديگران راحت‌تر است، بنابراين يک مهدکودک خوب با معيارهاي بهداشتي و تربيتي‌ قابل قبول تاثير زيادي در رشد رواني کودک دارد.

والدين کودکاني که به مهدکودک مي‌روند بايد چه نکاتي را رعايت کنند؟
والدين اين کودکان بايد فرزندشان را به موقع از مهدکودک تحويل بگيرند. اگر کودکي مدتي را در مهد چشم به راه آمدن والدين بماند، دچار نوعي هيجان مي‌شود که برايش آزاردهنده ‌است و شايد به اين فکر بيفتد که فراموش‌اش کرده‌اند و ديگر دنبالش نخواهند آمد. اين نگراني کودک اهميت زيادي دارد و بايد از بروز آن جلوگيري کرد. بنابراين بايد کودک را به موقع به مهد بسپاريم و به موقع او را تحويل بگيريم.
تمام کودکان در ابتداي رفتن به مهد کودک قدري اظهار ناراحتي مي‌کنند و نگران هستند و حتي گاهي به شدت گريه مي‌کنند. در چنين صورتي با کمک مربيان و روش‌هاي صحيح رفتار درماني مي‌توان اين کودکان را آماده کرد و آنها را راضي کرد که چند ساعتي از مادر خود دور باشند. رفتن کودکان به آمادگي نيز بسيار مهم و در مراحل رشد کودک بسيار موثر است و او را براي ورود به دبستان آماده مي‌سازد. کودکاني که دوره آمادگي را گذرانده‌اند براي ورود به دبستان بسيار مهياتر هستند و آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي که برايشان در نظر گرفته شده به رشد اجتماعي و مهارت‌هاي حرکتي آنها کمک بسيار زيادي خواهد کرد.
منبع: بيتوته 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی