آشنایی كودك با مهد كودک

كودك از 3 سالگي آماده ورود به مهد كودك مي شود. اما در اين بين نگراني والدين و وابستگي كودك ، مشكلاتي پديد مي آورد . به عبارتي از يك طرف والدين هنوز مطمئن نيستند كودكشان آمادگي لازم را دارد و از طرفي ديگر كودك هنوز خود را وابسته حس مي كند و ممكن است نخواهد از خانواده جدا شود . البته اين امر براي همه بچه ها يكسان نيست و بعضي به راحتي محيط مهد را مي پذيرند و به آن دلبستگي پيدا مي كنند . اما در مورد كودكان وابسته ، كارشناسان توصيه مي كنندكه والدين براي حل اين مشكل قاطعيت داشته باشند . اول فكر كنند چه چيزي به صلاح فرزندشان است ، بعد تصميم آخر را بگيرند . در اين مورد نبايد والدين احساساتي شوند ، بايد بتوانند گريه هاي كودك را موقع ورود به مهد تحمل كنند ، مانند زماني كه گريه هاي كودك را موقع واكسن زدن تماشا مي كنند . چرا كه به گفته محققين" واقعاً مهد كودك مانندواكسن عمل مي كند و مي تواند فرزند ما رادر برابر آسيب هاي بسياري واكسينه كند ." در مورد بچه هاي وابسته ، برخي از كارشناسان معتقدند بهتر است ورود آنها را به مهدكودك ، جلوتر بيندازيم.در اين باره تابستان زمان مناسبي است ، چرا كه كلاس پيش دبستاني تعطيل است و مهدكودك خلوت تر و مربي ها مي توانند براي هر كودك زمان بيشتري را صرف كنند تا كم كم به محيط آنجا خو بگيرند از طرفي بچه ها مي توانند از برنامه هاي تفريحي نيز بيشتر لذت ببرند . کفپوش مهدکودک
چگونه بچه هاي را كه تمايلي به مهد كودك ندارند ، متقاعد كنيم؟
در اين مورد والدين نبايد انعطاف داشته باشند . چرا كه اگر كودك بفهمد مي تواند هر وقت كه نخواست از رفتن به مهد كودك امتناع كند، ديگر قاطعيت و نفوذ شما از بين خواهد رفت . در حقيقت اين كودك است كه شما را تربيت مي كند و فرمان مي دهد . اما بهتر است از قبل ، برايش مشخص كنيد كه او" بايد" با شما همكاري كند و اگر به مهد نرود ، مثلاً تنها مي ماند . در روزهاي نخست ورود كودك به مهد ، والدين بايد به هر ترتيب كه شده از غيبت او خودداري كنند تا به تدريج،كودك با همه برنامه هاي آنجا آشنا شود و كم كم رابطه عاطفي با دوستانش پيدا كند .
چطور ساعت خواب كودكان را تنظيم كنيم؟
اغلب خانواده ها در بيدار كردن فرزندانشان براي رفتن بهمهدكودك يا مدرسه مشكل دارند . كارشناسان معتقدند خردسالان را مي توان روزانه ده دقيقه تا يك ربع زودتر بيدار كرد تا به تدريج شب ها زودتر بخوابند. البته هيچگاه نبايد براي زود خوابيدن آنها از اعمال زور و فشار استفاده كرد . چرا كه اين امر موجب تنش و استرس مي شود . نبايد كودكي را كه به آساني از خواب بر نمي خيزد تنبل ناميدو يا كودكاني كه هنگام صبح بشاش و چابك نيستند را مورد تمسخر قرار داد . كودك از اين كه مادر به اتاق او بيايد و پتو را از روي او بردارد و بگويد" بلند شو ، دير است" وحشت دارد . اگر كودك با صداي ساعت زنگ دار بيدار شود بهتر است تا با صدايزنگ دار مادر. به جاي اين كه با كودك وارد جنگ شويم و به زور او را بيدار كنيم ، بهترين كار اين است كه بگذاريم ده دقيقه طلايي ديگر را به خواب و خيالبافي اختصاص دهد ، و از آن لذت ببرد،اين را مي توان با تنظيم ساعت عملي كرد . اهميت مهد كودك يافته هاي علمي در زمينه هاي مختلف نشان مي دهند كه پشتيباني از رشد و تكامل اوليه كودك نه تنها نتايج سرشار فوري براي كودك و والدينش در بر دارد ، بلكه در بلند مدت موجب توانايي براي ايفاي نقش در جامعه نيز مي شود . پرداختن به تربيت كودكدر سال هاي اوليه زندگي موقعيت بسيار مناسبي براي جلوگيري و يا كاستن از اشكالات يادگيري است و منافع ماندگاري براي خانواده و اجتماعدارد. پس مي توان گفتكه توجه به كودكان خردسال منافع زيررابراي جامعهدر بردارد : بهره وري اقتصادي توجه هايي كه موجب افزايش ظرفيت هاي بدني و ذهني كودك مي شوند باعث افزايش تعداد دانش آموزان مدارس و پيشرفت و موفقيت در مدرسه وبه نوبه خود موجب بهره وري بيشتر اقتصادي مي شود . صرفه جويي در مخارج كودكاني كه آمادگي بدني و ذهني و اجتماعي بهتري دارند مرحله انتقال خانه به مدرسه را بهتر مي گذرانند. از اين رو ترك تحصيل و مردود شدن بچه ها كمتر ديده مي شود و به برنامه هاي جبراني كمتر هم نياز هست و اين باعث كاهش مخارج مي شود . تقويت ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي ما ارزش هاي خود را از طريق كودكان منتقل مي كنيم . براي نگهداري ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي ، بايد از كودكان شروع كرد . ارزش هايي مانند همكاري ، تعاون ، رعايت حقوق ديگران ، دفاع از حقوق خود و مراقبت از محيط زيست در سنين قبل از دبستان در كودك ريشه مي دواند . كمك به مراقبين كودكان و مادرها با حضور كودكان در مهد كودك ، بچه ها چند ساعتي در روز تحت نظارت و مراقبت افراد متخصص قرار مي گيرند ، آموزش هاي لازم براي شروع مدرسه را در مي يابند ، رفتار اجتماعي را مي آموزند ، از بازي با همسالان لذت مي برند ، محرك هاي لازم براي شكوفايي خلاقيت را دريافت مي كنند . از سويي ديگر مادرها مي توانند براي كسب در آمد فعاليت كنند و نيز به تحصيل و فراگيري دانش امروزي بپردازند و زمينه هاي لازم را براي رشد و تكامل مطلوب فرزندان فراهم كنند . بسيج اجتماعي همان قدر كه كودكان از بزرگسالان تأثير مي گيرند ، گاهي نيز بعضي رفتار كودكان ، تأثير بسزايي بر بزرگترها مي گذارد . پس كودكان مي توانند نقطه جهشي براي اقدامات اجتماعي و سياسي باشند كه باعث ايجاد هماهنگي و سازماندهي يك امر اجتماعي مي گردد . اجتماعي شدن كودكان كودكبا ورود به مدرسه ، يكباره اجتماعي نمي شود ، بلكه پايه هاي روابط كودك با مدرسه در 2 يا 3 سال قبل پي ريزيميشود. در مهد كودك بچه ها با همسالان خود ارتباط مستمر دارند ، و فرصت دارند تا مشكلات ارتباطي خود را حل كنند و در مدرسه مشكل دوست يابي نداشته باشند . 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی
 
 

 

خدمات شیشه و آینه