مهد کودک ورزشی

آزمایشگاه حرکتی کودکی اولیه دانشگاه نورترن لوا با استفاده از مدل اولیه کرگر و کرگر (۱۹۸۲) طراحی شده است. در این مدل، محیط­های آموزشی، بازی­ها، ورزش­ها، ریتم، حرکات موزون، ژیمناستیک و آمادگی جسمانی به وسیله روش­های مختلفی چون حل مسئله طراحی شده است. در این مدل، آگاهی کودک از بدن خود و نیز آگاهی از فضایی که ممکن است در آن حرکت کند مورد تاکید قرار گرفته است. کفپوش مهدکودک
انجمن بین المللی تربیت بدنی کودکان (۲۰۰۰) اظهارات زیر را به عنوان فرضیات پایه برنامه های حرکتی برای کودکان خردسال سنین ۵-۳ سال به شرح زیر بیان کرده است:
- کودکان ۳، ۴ و ۵ ساله متفاوت از کودکان سنین ابتدایی هستند.
- یادگیری در کودکان خردسال از طریق تقابل با محیط­شان اتفاق می­افتد.
- معلمان برای کودکان خردسال نقش راهنما و یا تسهیل­کننده دارند.
- کودکان خردسال به صورت یکپارچه یاد گرفته و یادگیری خود را توسعه می­دهند.
- تجربیات حرکتی برنامه­ریزی شده و تجربیات بازی را افزایش می­دهند.
آکادمی آمریکایی بیماری­های کودکان، سیاست­هایی را به منظور آمادگی جسمانی، فعالیت و شرکت کودکان پیش دبستانی در ورزش­ها ارائه نموده است که این سیاست­ها منجر به ایجاد فلسفه مهد ورزشی شده است.

توصیه های آکادمی به شرح زیر است:
- همه کودکان پیش دبستانی باید به طور منظم در بستری از فعالیت­های بدنی متناسب با سطح رشدی و وضعیت سلامتی­شان شرکت کنند.
- تاکید باید روی تسریع فعالیت بدنی به عنوان یک فعالیت طبیعی در طول عمر و جزئی از یک زندگی سالم باشد. اهدافی از قبیل تسریع بخشیدن به رشد حرکتی به منظور رسیدن به حداکثر نتایج توانایی در ورزش­ها، نامناسب بوده و نباید مورد تشویق قرار گیرند.
- بازی آزاد به منظور ایجاد فرصت­هایی برای کودک طراحی شده است تا مهارت­های حرکتی بنیادی را در آنان توسعه دهد.
- در برنامه­های ورزشی سازمان یافته، اهداف شرکت در ورزش و لذت از بازی، در مقایسه با رقابت و پیروزی باید مورد تاکید بیشتری قرار گیرد.

برنامه مهد کودک ورزشی در جهت برآوردن نیازهای سه گروه مجزا کودکان خردسال، مربیان پیش دبستانی و والدین متمرکز می­شود. برای کودکان خردسال محیط یادگیری هدفمند به گونه­ای فراهم شده است که مهارت­های حرکتی اکتسابی پالایش یافته و مهارت­های جدید رشد یابند. برای دانشجویان دانشگاه به عنوان مربی فرصت­هایی برای مشاهده ویژگی­های رشدی کودکان خردسال فراهم شده است.

مدل مهد کودک ورزشی همیشه بر مشارکت فعال والدین تاکید کرده است. مطالعه انجام شده توسط ایشی (۲۰۰۲)، پیشنهاد می­کند که سطوح فعالیت بدنی و الگوهای والدین با هم مرتبط بوده و این موضوع تاثیر معنی­داری بر روی فعالیت­های حرکتی کودکان دارد.

ولک (۱۹۹۹) اظهار می­دارد که کودکان والدین فعال اغلب فعالیت بیشتری داشته و تشویق والدین به فعالیت بدنی یک متغیر تأثیرگذار بر سطح فعالیت بدنی کودک است.
منبع: افتاب