فرمول ساخت مايعات ظرفشويي و راهنماي لكه برها

مایعات مخصوص ظرف شوئی
برای تهیه مایعات ظرف شوئی معمولاً از پاک کننده های تهیه شده از اسید سولفونیک یا مواد مشابه دیگر مانند «10- Demelan – CB» ساخت کشور اسپانیا استفاده می کنند.
مقدار ماده فعال در محلولهائی که در بازار عرضه می شود در حدود 60 درصد است. برای تهیه مایعات ظرف شوئی محلول آماده فوق را با نسبتهای مشخص با آب و مقداری رنگ و اسانس معطر مخلوط می کنند و در بطریهای یک لیتری به بازار می فرستند، معمولاً اسید سولفونیک را به مقدار دقیقی از سود سوزآور خنثی می کنند به طوری که PH آن در حدود 7 باشد و برای آنکه کمتر به دست آسیب برساند به میزان نیم درصد لانولین به آن اضافه می کنند.
مقدار ماده فعال در محصولات نهائی برای عرضه در بازار مصرف باید بین 14 تا 18 باشد، در این صورت اگر مقدار ماده فعال در محلول اولیه همچنانکه گفته شد به میزا ن60 درصد باشد 30 درصد از این ماده را با 70 درصد آب مخلوط می کنند و محصولی که به دست می آید دارای ماده فعال 18 درصد خواهد بود.
میزان غلظت محلول به مقدار ماده فعال موجود در آن بستگی دارد. اما برای بالا بردن غلظت می توان از کلرید سدیم یا نمک طعام نیز استفاده نمود.
کمترین مقدار نمک در محلول برای به دست آوردن بیشترین غلظت در جدول زیر خلاصه شده است:

مقدار نمک طعام
درصد 65/1 – 45/1
درصد 60/1 – 20/1
درصد 60/1- 20/1
درصد 20/1- 00/1
درصد 10/1- 90/0
درصد 00/1- 80/0
درصد 95/0 – 70/0
درصد 80/0 – 60/0
درصد 60/0- 4/0
مقدار ماده فعال مورد نظر در ماده تجارتی (10- Demelan – CB)
8 درصد
20/1 10 درصد
12 درصد
15 درصد
17 درصد
20 درصد
5/22 درصد
25 درصد
30 درصد
برای مخلوط کردن مواد حتماً ظرفها باید از فولاد زنگ نزن و بشکه ها، لوله ها، بهم زنها و سایر وسایل بسته بندی از پلاستیک ساخته شده و هرچند روز یک بار کاملاً شست و شو شود.
افزودن مداری نیپاژین به عنوان ماده محافظ الزامی است.
علاوه بر اسید سولفونیک از مواد دیگری به نام کوکونات دی اتانول آمید (کامپرلان ک د) Kamperlan K D coconut diethlamid from fatty acids نیز استفاده می شود.

فرمول تهیه مایع ظرف شوئی
(اسید سولفونیک 60 درصد) 250 کیلو نمک طعام8 کیلو
آب مقطربه مقدار لازم رنگ از نوع زرد1کیلو
اسانس لیمو1 کیلو