طرز ساخت بدنه خودرو

ورق کاری در تولید بدنه خودرو بیشترین سهم را دارد. استفاده از قالب ها و ورق ها با دستگاه پرس قدرتمند باعث ایجاد سطوحی صاف و فرم هایی مطابق با طرح های سفارش داده شده می گردد. برای ساخت قطعات بدنه خودرو از رول های ورق پولادی استفاده می گردد به کمک دستگاه رول بازکن رول ها صاف شده و ورق طی عبور از میان غلتک ها به گیوتین می رود. فک پایین گیوتین ثابت بوده و فک بالا با اعمال نیروی هیدرولیک ورق را می برد و به قطعات مورد نیاز تقسیم می کند. با قرار دادن ورق داخل قالب و فرم دهی آن شکل اولیه قطعه بدست آمده و در مراحل بعد با خم کاری، سوراخ کاری و برش زواید قطعه کامل می گردد. سطح صاف، یکدست بدنه های ساخته شده خودرو مدیون قالب های دقیق می باشد. جهت زدودن چربی و زنگ آهن از سطح قطعه از محلولهای قلیایی و اسیدی استفاده کرده و جهت فعال سازی سطح قطعه جهت رنگ پذیری از محلول فسفاته استفاده می شود. ابتدا قطعات درون وان گرم شسته شده و پس از ورود به محلول قلیایی و شتسشوی مجدد درون اسید غوطه ور می شود. طی فرآیند مشابه قطعات  بدنه خودرو متنوع مانند درها، صندوق عقب، در موتور، گلگیرها و یا سپر و باک و بسیاری قطعات دیگر ساخته می شود.