سيستم تصفيه آب به روش اسمز معكوس

اسمز معکوس (RO) یک فرآیند فیزیکی جداسازی است­ که در ­این ­فرآیند، جریان ­آب­ خام به دو جریان آب محصول و جریان آب تغلیظ شده تقسیم می شود. به جریان غلیظ­تر،­ آب شور ­و ­یا دورریز هم ­گفته می شود. در این فرآیند، آب خام ( تصفیه نشده ) توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشای نیمه تراوا (ممبران) می باشد، رانده می شود چون تقریبا فقط آب خالص می تواند از غشاء عبور کند به این صورت آب تقریبا خالص در یک طرف غشاء (تصفیه آب) و آب تغلیظ شده از ناخالصی ها در طرف دیگر خواهیم داشت.

مزایای سیستم اسمز معکوس Reverse Osmosis
1- اقتصادی بودن سیستم اسمز معکوس نسبت به روش های دیگر
2- مصرف انرژی کمتر در مقایسه با روش های دیگر تصفیه آب
3- امکان کار مداوم بدون نیاز به توقف های ادواری
4- سهولت کار با دستگاه و کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری
5- عدم عبور باکتری، ویروس ها و مواد تب زا (PYROGENS) از ممبران ها
6- امکان بازگرداندن آب غلیظ به محیط زیست و یا استفاده مجدد از آب در دستگاه

تجهیزات اصلی بکار رفته در سیستم اسمز معکوس RO
1. سیستم پیش تصفیه شامل فیلتر شنی، فیلتر کربنی و فیلتر کارتریجی
2. غشاء نیمه تراوا (Membrane)
3. محفظه تحت فشار(Pressure Vessel)
4. پمپ فشار قوی(High Pressure Pump)
5. پکیج تزریق آنتی اسکالانت شامل پمپ تزریق و مخزن
6. پکیج تزریق سود کاستیک و اسید شامل پمپ تزریق و مخزن
7. شاسی استقرار
8. تابلوی توزیع قدرت و مدار فرمان
9. سیستم CIP
10. از تجهیزات و ابزار كنترلی سیستم اسمز معکوس می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
11. فلومترهای اندازه گیری جریان
12. لوله و اتصالات استنلس استیل 316L برای خطوط تحت فشار و یا U.P.V.C برای خطوط فشار پائین
13. شیر فلكه های تنظیم جریان، شیرهای نمونه گیری و شیر فشار شکن
14. الكتروكنداكتیویتی متر (هدایت سنج)
15. pH متر
16. مانومتر اندازه گیری فشار(Pressure Gauge)
17. کنترل کننده فشار بالا و پایین(Low Pressure Switch & High Pressure Switch)