دستگاه‌های تصفیه آب واقعا مؤثرند

نیترات‌، یکی از موادشیمیایی موجود در آب است که به صورت طبیعی در آن یافت می‌شود. وجودش قطعا نشان‌دهنده آلودگی آب نیست و در حد کمتر از ۵۰ میلی‌گرم در لیتر در آّب آشامیدنی مشکلی ایجاد نمی‌کند و ما به هر حال آب عاری از نیترات در طبیعت نداریم.

دستگاه‌های تصفیه آبی که در زیر سینک ظرفشویی نصب می‌شوند و اغلب تعدادی صافی یا فیلتر دارند، فقط برای حذف نیترات طراحی و ساخته نشده‌اند و بیشتر برای حذف کدورت و سختی آب به کار می‌روند. البته اگر نیترات هم به صورت نمک و رسوب در آب وجود داشته باشد، می‌تواند به وسیله این فیلترهای تصفیه‌کننده از این مایع حیاتی جدا شود.

البته در این فیلترهای تصفیه آب، مواد خاصی به نام «رزین» قرار داده می‌شوند که این رزین‌ها یا «آنیونی» هستند یا «کاتیونی» یا «غیریونی». هر یک از این رزین‌ها می‌توانند یک نوع کاتیون یا آنیون خاصی را که برای آن رزین درنظر گرفته شده است، حذف کنند. به عنوان مثال این رزین‌‌ها انواع کاتیون‌های موجود در آب مانند کلسیم، منیزیم، سدیم یا پتاسیم یا انواع آنیون‌ها مانند سولفات، کلرور، کربنات و بی‌کربنات یا حتی نیترات را هم حذف می‌کنند.

به وسیله این رزین‌ها می‌شود علاوه بر ترکیبات کاتیونی و آنیونی که نام بردیم، آهن، منگنز و سرب را هم که جزو کاتیون‌ها هستند با رزین خاصی که در مخزن استوانه‌ای فیلتر قرار گرفته، حذف کرد. در نتیجه فیلترهای تصفیه آب خانگی می‌توانند فرآیندهای شیمیایی مانند حذف موادی که نام بردیم، یا برخی فرآیندهای فیزیکی مانند حذف کدورت، ذرات معلق و کلوییدی را انجام دهند. ضمن اینکه با قرار دادن زغال یا کربن فعال در دستگاه‌های تصفیه آب، عمل جذب سطحی انجام و بو، مزه و طعم بد آب با فیلترها گرفته می‌شود و از بین می‌رود. به عنوان مثال اگر آب بوی ماهی، جلبک، دارو یا خاک می‌دهد، می‌توان با استفاده از فیلترهای آبی‌ای که پودر زغال فعال یا پودر کربن فعال در آنها به کار رفته است، این مشکل را حل کرد.

پس می‌توان گفت این دستگاه‌ها از فیلتر، رزین، خاک و کربن فعال تشکیل شده‌اند که می‌توانیم با توجه به نوع نیازمان هریک یا ترکیبی از آنها را انتخاب و زیر سینک ظرفشویی‌مان نصب کنیم تا نمک، سختی موقت، سختی دایم، سختی کل، کدورت آب، کاتیون‌ها، آنیون‌ها و فلزات سنگین را که حتی مقدار خیلی جزیی از آنها می‌تواند برای ما مخاطره‌آمیز باشند، از آب مصرفی‌مان جدا کنیم و نهایتا آب مناسبی برای نوشیدن در دسترس داشته باشیم.