نکات خرید سرویس قاشق و چنگال

فکر کنيد امروز دعوتنامه‌اي براي شما رسيد و وقتي آن را مي‌گشاييد، مي‌بينيد که شما را به مجلس شامي دعوت کرده‌ا‌ند. حال اگر در ذيل نامه تذکر داده باشند که کارد و چنگال و قاشق خود را همراه بياوريد، آيا متعجب نخواهيد شد؟
شايد اين رسم اکنون به نظر ما عجيب بيايد؛ ولي بايد بدانيم که نه در زمان‌هاي خيلي قديم، بلکه در ميان آمريکاييان و اروپاييان دو سه نسل قبل، اين رسم معمول و متداول بود و در مهماني‌ها هرکس ‌بايد قاشق و چنگال و چاقوي غذاخوري خود را همراه مي‌برد. علت آن‌هم بيشتر اين بود که شايد معدودي از خانواده‌ها داراي تعداد کافي وسايل غذاخوري براي همه مهمانان خود بودند. بنابراين هرکس به قصد مهماني از خانه خود بيرون مي‌رفت، معمولا يک قاشق و دو چاقو، يکي براي نان و ديگري براي گوشت در جيب خود گذاشته يا به بند جليقه خود مي‌آويخت. اگر کسي اتفاقا وسيله جديدتري مانند چنگال نيز در خانه داشت، آن را همراه خود مي‌برد.
اما اين روزها شرايط تغيير کرده است. سرويس‌هاي قاشق و چنگال با اشکال و طرح‌هاي مختلف در بازار موجود است و چيدمان سفره‌ها را تغيير داده است. حالا ديگر قاشق و چنگال‌هايي به بازار آمده که مي‌تواند سرعت غذا خوردن فرد را محاسبه و گزارش کند.
بر اساس تحقيقات دانشمندان، بزرگي، شکل، رنگ، حجم و وزن سرويس قاشق و چنگال، حتي مي‌تواند نقش مهمي در مزه غذا داشته باشد.

مي‌خواهيد خريد کنيد؟
اگر مي‌خواهيد به خريد قاشق وچنگال برويد، بدانيد که در بازار کشورمان برند‌هاي مختلفي براي قاشق و چنگال وجود دارد که اين برندها هم خارجي و هم داخلي هستند.