تولید ظروف چینی

طور كلي كلمه چيني در زبان فارسي به معني كليه ظروف صادر شده از كشور چين بكار مي رفته است . ايران در دوران صفويه قرن نوزده و هيجده ميلادي خود توليد كننده و صادر كننده ظروف چيني به اروپا بوده است .

فرآورده سراميكي : يك قطعه از بدنه خورده يا بدون لعاب است كه تركيب كريستالين يا شيشه‌اي دارد و بدنه آن به طور كامل از مواد معدني و مواد غير فلزي تشكيل شده است. يك فرآورده سراميكي يا از جامد شدن تكه جرم مذاب بر اثر سرما شكل مي‌گيرد يا شكل‌گيري و تكامل آن به نحو تدريجي توأم با عمليات حرارتي مي‌باشد.

بطور كلي به كليه قطعاتي كه طي فرآيند خاص سراميك بدست آيند فرآورده سراميكي اطلاق مي‌گردد. منظور از اين فرآيند همان فرآيند توليد يك قطعه سراميكي يا لعابهايي مي‌باشد. كه از مواد معدني و غير فلزي بطور كامل تشكيل يافته باشند.قطعه و پوشش (لعاب)آن همزمان با هم توليدوبراي اهداف دكور يا مهم تر ازدكور،طي فرآيند‌هاي حرارتي مناسب عمل شيشه‌اي كردن و واكنش‌هاي فاز جامد، پيوندسازي با تبديل قسمتي و يا كامل به فازهاي شيشه‌اي قرار مي‌گيرند.

منظور ازچيني همان قطعه سراميكي لعاب خورده است كه از خصوصيات زير برخوردار است.تركيب آن شيشه‌اي و سفيد رنگ است. با رنگهاي مصنوعي تزئين شده غير قابل نفوذ آب بوده و از قابليت عبور نور برخوردار مي‌باشد. چنانچه ضربه‌اي به قطعه چيني وارد شود، صداي زنگي به طور مداوم و مبرا از آن شنيده مي‌شود. ظروف غذاخوري (خانگي) و چيني‌آلات بهداشتي از اين گروه هستند.

ظروف چيني غذاخوري : به فرآورده‌هايي از صنعت سراميك اطلاق مي‌گردد كه به منظور مصارف غذاخوري مورد استفاده قرار مي‌گيرند (به استثناء ظروف سراميكي مورد استفاده براي پخت و پز).

چيني‌هاي غذاخوري كلي داراي انواع متفاوتي مي‌باشند. آن دسته از چيني‌هاي غذاخوري كه اجباراً لعاب‌دار مي‌باشند، عبارتند از: چيني زجاجي، پرسلان نرم و پرسلان سخت و چيني استخواني. جدول زير نشان دهنده ويژگيها، شرايط پخت و برخي از خواص فيزيكي آنها مي‌باشد.