چگونه بچه‌ها را برای مهد کودک رفتن آماده کنیم؟

با رسيدن کودکتان به سن رفتن به مهد کودک هر دوي شما احساسات و عواطف مختلفي را تجربه مي کنيد. نانسي زايباخ، روانشناس مدرسه و سخنگوي انگيزشي در شهر نيويورک در اين مورد مي گويد: «بسياري از کودکان امروزي قبلاً تجربه هاي گروهي از جمله بازي با بچه ها در پارک، پيش دبستاني يا مهد کودک داشته اند، ولي براي بچه هايي که مهد کودک محيط جديدي است، ممکن است اضطراب يا ترس به سراغ بچه بيايد. به عنوان والدين بچه، بهتر است شروعي مثبت و بدون استرس براي او فراهم کنيد.»

بيشتر در مورد مهد کودک با او صحبت کنيد.
با نزديک شدن روز اول مهد کودک بهتر است سعي کنيد موضوع آن را در صحبت هاي روزانه خود با فرزندتان مطرح کنيد. گفتگوي کوتاهي با او داشته باشيد و برايش بگوييد که در مهد کودک چقدر خوش مي گذرد. بعضي از فعاليت ها را برايش توضيح دهيد که مي تواند در آنها شرکت کند و در مورد معلم با او حرف بزنيد و برايش توضيحات لازم را بدهيد. اين به کودک شما کمک مي کند تا از لحاظ رواني آماده مدرسه شود و منتظر شروع آن بماند.

دور ماندن از همديگر را تمرين کنيد.
اگر فرزندتان زمان زيادي از شما يا خانه تان دور نمانده است، قبل از آنکه او را به مهد کودک بفرستيد، سعي کنيد قبل از روز اول مهد کودک مدتي از او دور بمانيد. مثلاً او را نزد يکي از پدربزرگ و مادربزرگ ها يا اقوام ديگر بگذاريد تا پس از چند بار تکرار اين کار، او به نديدن شما براي مدتي عادت کند. کفپوش مهدکودک

احساسات او را در مورد مهد کودک بررسي کنيد.
از فرزندتان بپرسيد که او فکر مي کند مهد کودک چه شکلي است. مثلاً ببينيد که ايده ها و ترس ها و نگراني هاي فرزند شما در مورد مهد کودک کدامند و در مورد جزئيات همه آنها با او حرف بزنيد و ببينيد چه چيزهايي او را هيجانزده و خوشحال مي کنند. همچنين مي توانيد خاطرات خود را براي او تعريف کنيد و تجربيات خود را نيز بگوئيد و بيشتر روي زمان ها و خاطرات بهتر و هيجان انگيزتر تمرکز کنيد.

منبع: اکاايران 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی