مهد کودک قبل از مدرسه خوب است یا بد؟

نها بالا رفتن هر روزه تعداد زنان شاغل نيست که آمار بچه هايي را که سال هاي پيش از دبستان شان را در مهدکودک ها مي گذرانند، بالا مي برد. اين روزها حتي بسياري از زنان خانه دار هم ترجيح مي دهند با فرستادن فرزندشان به مهدکودک، فضاي بهتري براي آموزش ديدنش فراهم کنند. اما محققان مي گويند تير اين مادرها نه در ايران بلکه در بسياري از کشور هاي جهان هميشه به هدف نمي خورد و وارد شدن بچه ها به مهدکودک در هر شرايطي، زمينه را براي رشد بهتر آنها فراهم نمي کند.
اگر شما هم ميان سپردن فرزندتان به مادربزرگش، پرستار بچه يا مربيان مهدکودک مردد مانده ايد، با توجه به شرايط خودتان و راهنمايي هاي ما، مي توانيد بهترين تصميم را براي پرورش کودکي موفق و سالم بگيريد. مطلبي که در ادامه مي خوانيد از کتاب هاي روانشناسي رشد نوشته لورا برک و کتاب شخصيت کودک نوشته پاول هنري ماسن، جروم کيگان، آلتا کارول هوستون و جان جين وي کانجر بر گرفته شده است.


حق با کدام گروه است؟
والديني که موافق فرستادن فرزندشان به مهدکودک هستند، مي توانند به اندازه يک کتاب دليل محکمه پسند براي اين تصميم به شما ارائه کنند. از اينکه خودشان فضايي براي چند ساعت رسيدگي به برنامه هاي شخصي شان پيدا مي کنند گرفته تا فراهم شدن امکان بازي کودک با همسالان و آموزش ديدنش در مهدکودک، همه مي تواند به يک مادر براي ثبت نام فرزندش در چنين محيطي انگيزه دهد. اما مادراني که ميلي به اين کار ندارند هم به اندازه کافي براي تصميم شان دليل دارند. کفپوش مهدکودک
از نداشتن اطمينان براي کيفيت و شيوه مراقبتي که در مهد انجام مي شود گرفته تا دلتنگي کودک در ساعت هاي دور از خانه و هر روز بيمار شدنش، همه به اين مادرها براي مراقبت کردن از کودک در خانه انگيزه مي دهد. در صفحه بعد به شما مي گوييم چطور هر دو گروه مي توانند حق را از آن خود کنند و با نگاه کردن از زاويه اي متفاوت به اين داستان، ديگري را به گرفتن تصميم نادرست متهم کنند.


مخالفان مهدکودک مي گويند
? واقعيت اين است که تاثيرات طولاني مدت مثبت يا منفي مهدکودک بستگي به نوع مراقبتي دارد که از کودک مي شود. سپردن کودک به مهدکودک هايي که فاقد امکانات و شرايط مناسب هستند ? اغلب مهدکودک ها در کشور ما در چنين شرايطي هستند نتايج چندان مثبتي ندارد و اينجاست که مي توانيم حق را به گروه دوم دهيم.


? از آنجا که در اين مهدکودک ها کنش متقابل بين کودکان و مربيان مثل پدر و مادر با فرزند نيست، کيفيت غالب مهدکودک ها مدام تغيير مي کند و به همين دليل نظارت بر آنها دشوار است، دستمزد مربيان بسيار ناچيز است و مدام تغيير شغل مي دهند و. . . نمي توان انتظار مشاهده تاثيرات مثبت را در کودکاني که به اين مهدها فرستاده مي شوند داشت. واقعيت اين است که مهدکودک خوب گران و نادر است.


موافقان مهدکودک مي گويند
بررسي هاي ديگر نشان مي دهد حق به همان اندازه مي تواند با گروه اول هم باشد. مادراني که به خاطر شاغل بودن يا دغدغه هاي ديگر، چاره اي جز سپردن کودک شان به ديگران ندارند در صورتي که او را هر روز پيش يکي از آشنايان بگذارند به سلامت روان فرزندشان آسيب مي زنند.
کودکاني که فرصت دلبسته شدن به يک مراقبت کننده را ندارند، مدام پرستارشان عوض مي شود، هر روز به يکي از آشنايان سپرده مي شوند يا در مهدي که مربي هايش هر چند هفته يا چند ماه يک بار تغيير مي کند از آنها مراقبت مي شود، بيشتر دچار دلبستگي ناايمن، اضطراب و اختلال هاي روانشناختي مي شوند. هنگامي که کودکان بي ثباتي چندين مهدکودک را تجربه مي کنند، سلامت روانشناختي شان کاهش مي يابد و مشکلات هيجاني و رفتار کودکان پيش دبستاني که از لحاظ خلق وخو دشوار هستند به ميزان زياد بدتر مي شود.


مشکلات روانشناختي، تنها گريبان کودکاني که مدام از خانه يکي به خانه ديگري مي روند را نمي گيرد؛ بچه هايي که با مادران افسرده اي زندگي مي کنند که حوصله سرگرم کردن شان را ندارد يا به مهدهاي شلوغ و بي کيفيتي مي روند که برنامه اي براي سرگرم کردن بچه ها در آن طراحي نشده است هم در معرض آسيب هاي بسياري هستند. بررسي ها نشان مي دهد در صورتي که کودکان پيش دبستاني و کودکستاني وقت زيادي را به صورت نافعال صرف نشستن و انجام دادن تکاليف کنند در مقايسه با اينکه به طور فعال در مراکز بازي مشغول باشند، رفتارهاي پراسترس بيشتري نشان مي دهند و اطمينان کمتري به توانايي هاي خود پيدا مي کنند.
محققان سوئدي مي گويند بچه هايي که در نوباوگي و نوپايي به مهدکودک هاي مناسب وارد مي شوند، در اواسط کودکي و نوجواني تاثير اين اتفاق را بر قابليت هاي شناختي، هيجاني و حتي اجتماعي شان نشان مي دهند. موضوع مهم کيفيت مراقبتي است که در خانه يا دور از خانه از کودک مي شود. محيط مهدکودک از لحاظ رواني ممکن است وضعيت مساعدي براي کودک فراهم کند؛ همان گونه که در خانه ممکن است فراهم شود. آنچه براي رشد کودک در اين سنين اهميت دارد روابط متقابل گرم و مکرر بين کودکان و بزرگسالان، ارتباط کلامي، فرصت براي کاوش و فضا و تجهيزات مناسب سن کودک است.
منبع: افتاب 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی
 
 

 

خدمات شیشه و آینه