به مهد کودک خوش آمدی

کودکان بين 2 تا 6 سال، در مقايسه با نوباوگان و کودکان نوپا، زمان بيشتري را دور از خانه و والدين سپري مي‌کنند. طي 30 سال گذشته، تعداد کودکاني که به کودکستان يا مهدکودک مي‌روند، افزايش يافته است. اين روند عمدتا به علت افزايش چشمگير مشارکت زنان در نيروي کار است. در حال حاضر، مادران 67 درصد از کودکان پيش دبستاني شاغل هستند و مادر چاره‌اي جز سپردن کودک خود به مهد کودک ندارد. در واقع مهدهايي که با هدف آموزش و نگهداري کودکان پا گرفته است اين روزها نقش به سزايي در تربيت کودک دارند و عنصر مهمي در مسير تربيت کودک محسوب مي‌شوند.

ورود به مهدکودک مرحله بحراني در رشد و تکامل کودک
آماده کردن کودکان براي ورود به مهد تنها مشکل و دردسر والدين نيست. براي يک ورود موفق خانواده، سيستم آموزشي مهد،‌ معلم و جامعه همگي مسئول هستند. کودک ممکن است بعد از پشت سر گذاشتن تابستان براي ورود به مهد اضطراب داشته باشد. يا شايعات زيادي درباره معلمين شنيده باشد. درباره برنامه هاي مهد اطلاع کافي نداشته باشد. و شما نيز در اين زمينه ها نگران هستيد و مي خواهيد بدانيد معلم او کيست با چه کسي همکلاس است و اينکه مي خواهيد بدانيد چطور ميتوانيد به بهترين شيوه کودکتان را براي پذيرش تغيير و تحولات آماده کنيد. اضطراب و نگراني بچه ها را بپذيريد و او را به صحبت در آن زمينه ها تشويق کنيد. آماده گوش کردن باشيد. روي رشد جسمي فرزندتان توجه داشته باشيد. هم کلاسيها و هم سرويسهاي او را بشناسيد. بچه ها در مهد چيزهاي زيادي را از طريق مکاشفه و تصميم گيري ياد مي گيرند. عقايد و احساساتشان را بيان مي کنند. براي يکديگر داستان تعريف کرده و به داستانهاي يکديگر گوش مي دهند. مفاهيم رياضي را از طريق ساختن و ترکيب کردن ( خانه سازي و ... ) ياد مي گيرند و ...

همکاري توأم والدين و مربيان مهد
بچه ها بايد در مهد احساس امنيت کنند. براي بيشتر بچه ها ورود به مهد بمنزله رويارويي با مسائل مختلفي چون، رفت و آمد، مربيان و دوستان جديد، وضعيت ساختماني مهد و رويارويي با پزشک و پرستار مهد، مدير و منشي و سرايدار مهد ميباشد. همکاري و مشارکت بين والدين و مربيان در پذيرفتن اين تغيير و تحولات در کودک بسيار حائز اهميت است. کفپوش مهدکودک

با کودکاني که به سختي از پدر و مادر جدا مي شوند و علاقه‌اي به مهدکودک ندارند،چه بايد کرد؟
با اين که رفتن کودک به مهد ضروري است و گذراندن اين دوره خيلي با اهميت است، ولي به زور و با فشار رواني کودک را به مهد فرستادن نه تنها تأثير مثبتي ندارد بلکه اثرات منفي فراواني نيز به جا مي گذارد، بنابراين قبل از هر کاري زمينه جذب راحت تر فرزندشان را، بدون وارد آوردن فشار رواني، فراهم کنند.
کودکاني که در خانواده شديداً مورد توجه هستند و همه خواسته هايشان برآورده مي شود، مهد کودک را سخت تر مي پذيرند و ميل دارند همه توجه مربي به آنها باشد، در صورتي که مربي نمي تواند توجه خود را فقط به چنين کودکاني معطوف کند، بلکه بايد محبتش را بين تمام کودکان تقسيم کند.
منبع: اکاايران 

خدمات و محصولات تولیدی

 
 
 

 

خدمات شیشه و آینه