مهد کودک های قرآنی

فرزندان ثمره عمر و زندگي ما هستند و به دليل ارزش و بهايي که براي آنها قائليم بهترين امکانات و توانايي هاي خود را به کار مي گيريم. لحظه به لحظه رشد آنها براي ما شيرين و دوست داشتني است و هر قدم ما درتغيير آنها مي تواند خستگي ما را در پي تلاش هاي بي وقفه مان به در برد.
امن ترين محيط و کامل ترين شرايط براي رشد همه جانبه کودک، خانواده و آغوش گرم پدر و مادر است. کودک در حضور والدين اعتماد و مهرباني را مي آموزد. در کنار آنها همدلي و دوست داشتن را ياد مي گيرد. رفتارهاي خوب و بد را فرا مي گيرد و ارزش ها و مهارت را مي شناسد.
حال چنانچه انتظارات و توقعات خانواده با اقتضاي سني کودک تناسب نداشته باشد مي تواند دلزدگي و سرخوردگي او را باعث شود. سه تا چهار سال ابتدائي زندگي هر فرد دوران آموزش هاي مقدماتي و ريشه دار است. برهه اي از زمان که کودک با رشدي سريع به لحاظ جسمي و روحي زندگي را مي گذراند و به نوعي دوران حساس رشد خود را سپري مي کند. در اين دوران کودک آمادگي و زمينه آن را دارد تا بر اساس ويژگي هاي ذهني و جسمي پذيراي محيط پرورشي خود باشد و بيشترين بهره را از او دريافت کند. بر اين مبنا هر چه خانواده حمايت گر بهتري باشد و زمينه هاي آموزش مبتني بر نيازهاي رشدي را بيشتر فراهم کند، در ارتقاء و پيشرفت کودک خود موثرتر است.

 

يکي از ابعاد رشد هر فرد رشد اجتماعي اوست و کودکان از سنيني نياز دارند تا علاوه بر آموزش هاي خانواده در کنار ديگر همسالان قرار گيرند و مهارت هاي اجتماعي را در تقابل با آنها بياموزند. البته شروع اين دوران نبايد خيلي زود انجام شود و بهتر است حضور او در ابتدا تدريجي افزايش يابد تا بتواند خود را با محيط وفق دهد و با آداب جديد آشنا گردد. در اين ميان مهد کودک ها و فضاهاي آموزشي آنها از اهميت خاصي برخور دارند. چه اينکه محيط مناسب مهد مي تواند تربيت هاي خانگي را هم تسهيل کند و با ايجاد جذابيت و دلنشيني زمينه آموزش هاي و تربيت در حيطه اي خاص را هم آغاز کند.

بيان مستقيم موعظه هاي اخلاقي و قرآني نمي تواند براي کودکان چندان تأثير گذار باشد چرا که کودکان نياز به لمس و ارتباط حواس مختلف با مواد آموزشي دارند و صرفاً شنيدن پيام هاي اخلاقي شايد تاثيرهاي کمي را بر آنان داشته باشد.

مهد کودک به دليل دارا بودن ويژگي هاي نو و تازه بودن و تنوع شرايط محيطي و حضور همسالان عموماً جذابيتي بيش از خانواده دارد و نقش اساسي و مهمي را در تربيت ايفا مي کند. لذا براي رشد صحيح کودکان در مهد به محيطي امن و عاري از هر انحرافي نياز داريم. مربيان آموزش ديده، آموزش مناسب و آموزنده و کارا، استفاده از مواد کمک آموزشي، کمک به رفع نياز کودکان به بازي و تفريح از جمله ضرورت هاي يک مهد کودک مناسب و مورد تاييد است. کفپوش مهدکودک
تربيت ديني

در اين ميان موسسه هاي فراواني با نام مهدهاي قرآني براي خوگيري بيشتر کودکان با آموزه هاي قرآني فعاليت مي کنند. هر نوع آموزش براي کودکان بايد با توجه به نيازهاي سني آنها صورت گيرد.
منبع: اکاايران 

خدمات و محصولات تولیدی

 
 
 

 

خدمات شیشه و آینه