مضرات استفاده از مهدكودك برای كودكان زیر 2 سال

مهدكودك با تمام مزايايي كه براي آموزش كودكان در سنين مناسب دارد اما مي‌تواند به كودكاني كه در سنين پايين به اين مراكز سپرده مي‌شوند صدمات جبران‌ناپذيري وارد كند. دكتر فربد فدايي، روان‌شناس اجتماعي و روانپزشك مي‌گويد: اگر كودك در سنين غير مناسب به مهدكودك فرستاده شود، احساس طرد شدن از سوي مادر مي‌كند و حس طردشدگي و دوري از خانواده در شكل‌گيري شخصيت او تأثير مي‌گذارد، بنابراين در اين كودكان ممكن است احساس خشم و رنجش و افسردگي ملاحظه شود. وي همچنين با تأكيد بر اين‌كه در صورت امكان، كودك توسط مادر نگهداري شود، مي‌افزايد: اگر به دليل شاغل بودن مادر امكان نگهداري از كودك توسط او در سنين پايين وجود ندارد، نگهداري كودك توسط پدربزرگ و مادربزرگ بهتر از سپردن او به مهدكودك است. دكتر فدايي مقاومت و لجبازي كودك در برابر والدين، عدم وابستگيب كودك به والدين و عدم پذيرش آنها از سوي كودك را از آثار فرستادن كودك به مهدكودك در سنين غيرمناسب مي داند و مي‌گويد: اما سپردن كودك به مهدكودك بعد از پنج سالگي باعث مي‌شود وي ارتباط با همسالان و مهارت‌هاي اجتماعي را به صورت گسترده‌تر و كامل‌تري بياموزد و در كل امكانات يادگيري و امكان مستقل شدن براي كودكان، پيش از دبستان در مهدكودك بيشتر است. بهتر است كودكان تا پايان دو سالگي در محيط خانواده و نزد والدين خود باشند؛ احساس امنيت رواني اوليه و وابستگي‌هاي عاطفي بايد به صورت صحيح و طبيعي در خانواده شكل بگيرد اما از اين سن به بعد آنها به تجربه‌هاي اجتماعي نيز نياز دارند. کفپوش مهدکودک
 

خدمات و محصولات تولیدی

 
 
 

 

خدمات شیشه و آینه