لزوم مشاوره با بهترین مشاور کودک

 

 

لزوم مشاوره با مشاور کودک چقدر است ؟

 

اهميت مشاوره کردن با مشاور کودک چيست ؟

 

چرا مشاوره تلفني با روانشناس کودک ؟

 

در چرايي مراجعه به مشاور و روانشناس کودک  مي خوانيم ..

 

 

 

لزوم مشاوره با مشاور کودک

 

به طور کلي نياز به مشورت کردن در برخي امور زندگي و تصميم گرفتن در بعضي بخش هاي آن ، در وجود هر کسي بسته به شخصيت آن فرد ، شدت يا ضعف دارد . امروزه جايگاه خدمات مشاوره و اطلاع داشتن از امور روانشناختي درست همانند شناخت و اطلاع از امور جسمي اهميت زيادي دارد .

 

 

نياز به مشورت کردن با مشاور

 

هر چه جلوتر ميرويم چه از نظر زماني و چه از نظر جايگاهمان در زندگي ، بيشتر به مشاوره و مشورت گرفتن از افراد متخصص و روانشناس خوب کودکان در تهران  احساس نياز مي کنيم .

حال کودک و نوجوان در مسير رشد بخاطر حساسيت هايي که در هر مرحله ي سني دارند ، به دنبال آن نياز هاي متفاوتي نيز خواهند داشت .

 از سوي ديگر پدر و مادر هم برنامه ها و انتظاراتي را از فرزندان خود دارند که گاها با رفتار ها و حساسيت هاي فرزندشان منطبق نيست .

 

اينجا براي هماهنگ سازي اين برنامه ها و انتظارات و از طرف ديگر نياز هاي کودک يا نوجوان به يک فرد متخصص احتياج است که او کسي نيست جز مشاور کودک .

در واقع اينجا لزوم مشاوره با مشاور کودک نمايان مي شود .

 

برخي از همين ناهماهنگي ها در برخورد و رفتار کودکان و اعمال برنامه هاي تربيتي والدين ممکن است در صورت تداوم در آينده مشکل ساز شده و اختلالاتي را به همين سادگي در کودکان بوجود بياورد .

 پيشنهاد ما اين است که در صورت مشاهده ي هرگونه مشکل بين خود و کودکتان در صورتي که موفق به حل کردن آن نشديد به مشاور کودک مراجعه کرده و به روش هاي کاربردي و علمي مشکل خود را حل نماييد .

 

حل کردن مسائل مربوط به کودکان توسط مشاور کودک

 

مشکلاتي که بسياري از والدين به راحتي از کنار آن ها گذشته و براي درمان کودک ، امروز را به فردا مي سپارند مي تواند به سادگي توسط مشاور کودک حل شود . مشکلاتي که ممکن است ، از همان ابتدا يعني از تولد تا سه سالگي به وجود بيايد . با رشد کودک و در مراحل بالاتر مشکلات ديگري همچون :

 

 لجبازي کودک

 

، پرخاشگري

 

،اصرار کردن در خواستن يک چيز

 

حرف هاي بي ادبانه زدن ،

 

بد رفتاري ،

 

بيش فعالي

 

و به همين مراتب در موقع درس و مدرسه مشکلاتي که مي تواند گريبانگير کودک و والدين شود عبارتند از : مسائل مربوط به

 

مهد کودک رفتن کودک ،

 

مشکلات تحصيلي ،

 

اختلالات يادگيري ،

 

مسائل مربوط به adhd ،

 

ترس کودک از مدرسه

 

و محيط جديد و غيره و ذلک که در نهايت هم ميرسد به مسائل مربوط به بلوغ و افسردگي مقطعي کودکان و بالاتر که در حوصله ي اين مقاله نمي گنجد .

 

درک لزوم مشاوره با مشاور کودک از همان ابتدا

اگر از همان ابتدا لزوم مشاوره را با مشاور کودک را در هر زمينه اي که پيش مي آيد احساس کرده و درک کنيد هيچ کدام از اين مسائل به وجود نمي آيد . نهال را تا وقتي نهال است و انعطاف پذير ، اگر مشکلي برايش پيش بيايد مي توان به راحتي حل کرد ولي اگر تبديل به درختي تنومند و سخت شود به سختي و شايد غير ممکن باشد برايش کاري کرد .