تستهای هوش در مهد کودکها

چند سالی است که یکی از معیارهای مهم برای انتخاب مهد کودک مناسب این شده که از تستها و آزمونهای هوش استفاده گردد تا بچه ها مورد غربالگری قرار گرفته و آموزشهایی که به آنها ارایه میگردد متناسب با توانایی شان باشد. البته باید به این نکته توجه داشت هر تستی برای این غربالگری مناسب نیست. کفپوش مهدکودک

در طی چند سال اخیر تعداد کودکان پیش مدرسه ای که والدین آنها کار می کنند و قسمت عمده ای از اوقات روز را دور از پدر و مادر و در مهد کودک می گذرانند، رو به افزایش است. کیفیت مراقبتی که از کودکان می شود از بسایر خوب تا بسیار ضعیف متغیر است. شواهد نشان داده است که کیفیت مراقبت در رشد اجتماعی و تحصیلی کودکان تاثیرات طولانی مدتی می گذراند. البته کیفیت خوب را بر اساس چند معیار تعریف می کنند:
- نسبت کم کودکان به مربیان مهد کودک
- فضای وسیع
- وسایلی که متناسب با کودکان باشد
- مراقبانی که در زمینه رشد اولیه کودک تجربه داشته باشند
- دریافت آموزش های مناسب با توانایی و استعداد کودکان و ..

که برای رسیدن به موفقیت در مورد اخیر، چند سالی است که یکی از معیارهای مهم برای انتخاب مهد کودک مناسب این شده که از تستها و آزمونهای هوش استفاده گردد تا بچه ها مورد غربالگری قرار گرفته و آموزشهایی که به آنها ارایه میگردد متناسب با توانایی شان باشد. البته باید به این نکته توجه داشت هر تستی برای این غربالگری مناسب نیست. یعنی صرف اینکه مربیان یک مهد کودک آزمون هوش برگزار می کنند نشان از کیفیت بالای آن مهد کودک نیست چرا که:
- تستهای برگزار شده باید دارای اعتبار و روایی باشد.
- مربی که که این تستها را برگزار می کند باید توانایی اجرای این تستها را داشته باشد و ترجیحا بهتر است این مربیان دارای تحصیلات و تخصص در یکی از شاخه های روان شناسی باشند.
اجرای نادرست و یا انتخاب نامناسب نوع تست، می تواند منجر به برچسب زنی هایی بر روی کودکان شود. این نوع برچسب زنی ها خود دارای عواقب بسیار ناگواری خواهد بود
چه بسیار کودکانی که در کودکستان مورد این نوع ارزیابی ها قرار گرفته اما به علت انتخاب نادرست تست هوش، عدم توانایی فردی که تست را برگزار می کند ، نامساعد بودن شرایط ، عدم آمادگی کودک برای اجرای تست و .. بر چسب کم هوش را می خورد و نسبت به همسالان خود با درجه توانایی کمتری طبقه بندی می گردد. برای مثال آزمون وکسلر(فرم کودکان) یکی از بهترین تستهایی است که تا به حال طراحی و اعتبار یابی شده است اما همین تست بسیار قوی، برای کودکان زیر 6 سال طراحی نشده و بعد از 6سالگی است که می توان از آن برای ارزیابی کودکان استفاده کرد لذا استفاده از این آزمون در مهد کودک ها(علی رغم روایی و پایایی بالایی که دارد) اصلا توصیه نمی شود. اما از طرف دیگر فرم کودک آزمون ریون و همچنین تست آدمک گودیناف از جمله تستهای مناسبی است که می تواند موارد مناسبی برای ارزیابی توانایی ذهنی کودکان به کار رود.
منبع: اکا ایران