چگونه یک مهد کودک خوب برای کودکان خود انتخاب کنیم؟

نسبت تعداد مربيان به تعداد بچه ها
هر چه تعداد کودکان کمتر باشد، کارآيى مربى بيشتر مى شود. آکادمى پزشکان اطفال امريکا ? تا ? کودک براى هر مربى و ? تا ?? براى کودکان بزرگ تر را پيشنهاد کرده است. کفپوش مهدکودک

تفکيک رده هاى سنى مختلف
اين کار از گسترش بيمارى بين بچه ها جلوگيرى مى کند.
,تربيت کودک
مديريت مهدکودک
ـ درباره شيوه هاى تربيتى و مديريتى مرکز اطلاع پيدا کنيد
ـ نحوه مراقبت از کودکان بيمار
ـ به کودکان دارو تجويز مى شود يا نه؟
ـ آيا مرکز مجهز به اتاقى مخصوص بچه هاى بيمار مى باشد؟
ـ آيا در مهدکودک پرستار يا پزشک براى مراقبت هاى پزشکى وجود دارد؟
ـ ضرورت واکسيناسيون براى کودکان قبل از ورود به مرکز
ـ لزوم انجام آزمايش هاى پزشکى هنگام ثبت نام
ـ تشکيل پرونده پزشکى براى هر کودک

مربيان و کارمندان مهدکودک
ـ آشنايى آنها به کمک هاى اوليه
ـ آشنايى مربيان با روش هاى تربيتى
ـ آيا پرسنل مهدکودک آموزش هاى لازم براى جلوگيرى از گسترش بيمارى ها را گذرانده اند؟ اين کار اصلى ترين راه جلوگيرى از گسترش بيمارى بين کودکان است.
,تربيت کودک
امنيت ساختمان و محيط بازى
ـ نوشتن تلفن هاى ضرورى
ـ پوشيدن سطوحى مانند زيرتاب و سرسره با مواد نرمى مانند تراشه چوپ
ـ تمرين اطفاى حريق
ـ وجود هشدار دهنده هاى حريق
ـ پوشاندن پريزهاى برق، لبه هاى تيز وسايل
ـ رعايت بهداشت اسباب بازى ها، اسباب بازى هاى قابل شست وشو بايد هر روز با آب و مواد سفيدکننده شسته شوند
ـ ضدعفونى منظم مهدکودک
منبع: اکاايران 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی