لزوم رفتن کودک به مهدکودک

خيلي از والدين با شنيدن لغت مهدکودک ياد پدر و مادرهاي کارمند مي‌افتند و فکر مي‌کنند مهدکودک مکاني است که مي‌توانند بچه هايشان را براي چند ساعت به کسي بسپارند و خودشان به کارشان مشغول شوند
اما در يک کلام بايد گفت مهدکودک صرفا جايي نيست که سرپرستي کودک تان را بپذيرد بلکه جايي است براي آموزش و اجتماعي شدن او. در گفتگو با دکتر سيما فردوسي، روان شناس و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، کوشيده ايم در اين خصوص اطلاعات بيشتري کسب کنيم.
خانم دکتر! شما سپردن کودکان به مهدکودک را تاييد مي کنيد يا خير؟
ـ بهتر است کودکان تا پايان ? سالگي در محيط خانواده و نزد والدين خود باشند. احساس امنيت رواني اوليه و وابستگي هاي عاطفي بايد به صورت صحيح و طبيعي در خانواده شکل بگيرد. از اين سن به بعد کودکان به تجربه هاي اجتماعي نيز نياز دارند.
ارتباط با همسالان و آموختن بسياري از مفاهيم را مي توان از طريق اجتماع و همسالان براي فرزندان مهيا کرد. رشد اجتماعي کودک، نحوه ارتباط با ديگران و يادگيري زبان و درک مفاهيم کلامي و غيرکلامي در يک مهدکودک خوب که از معيارهاي لازم براي رشد اجتماعي و کلامي کودکان برخوردار باشد، ضروري به نظر مي رسد.
در يک مهد کودک برنامه کودکان از نظم و انضباط خاصي برخوردار مي شود. برنامه خواب و خوراک آنها به طور منظم از قاعده خاصي پيروي مي کند. همچنين آموزش بسياري از مطالب که ممکن است مادر، در منزل به صورت پراکنده يا به طور غيرعلمي به فرزندش بياموزد، در مهدکودک به صورت منظم و روش مند در جمع و به صورت گروهي آموخته مي شود. به طور کلي کودک در اين مرحله براي سال هاي آينده که بايد ساعت هاي بيشتري را از خانه دور باشد، آماده مي شود.
خيلي وقت ها، بچه ها تمايلي به مهد کودک ندارند؛ دراين مواقع چه کار کنيم؟
ـ بله؛ همه کودکان در روزهاي اول، رفتن به مهد را به خوبي نمي پذيرند و بي تابي ها و اضطراب هاي زيادي از خود نشان مي دهند اما اگر مربيان تعليم ديده و مجرب در مهد باشند و همکاري درستي بين والدين و مربيان به وجود آيد، محيط مهدکودک مي تواند از جذابيت خاصي براي کودک برخوردار باشد.
روش هايي که براي علاقه مند کردن کودکان به مهد به کار گرفته مي شود بايد علمي، تخصصي و خالي از هر گونه تهديد و ترس باشد. مربيان نيز بايد با توجه به معيارهاي خاصي انتخاب شوند.
مربيان بايد از ويژگي هاي خاصي برخوردار باشند تا بتوانند به عنوان جايگزين مادر، امنيت و آرامش لازم را به کودک بدهند زيرا کودکان هم مانند بزرگسالان شخصيت، رفتار و منش هاي متفاوتي دارند، بنابراين مهد مکاني است که بايد بتواند رفتارهاي درست کودکان را تشويق و رفتارهاي نادرست آنها را اصلاح کند و در جهت رشد طبيعي و هنجار کودکان در زمينه هاي جسمي، ذهني، عاطفي و اجتماعي قدم بردارد.
به نظر شما ضرورت دارد که کودکان به مهد کودک يا آمادگي بروند؟
ـ به دليل جدا شدن کودک از مادر و خانواده، بايد با توجه به سن کودک چنين تصميمي گرفته شود، يعني بايد ببينيم که چه کودکي را با چه سني مي خواهيم به مهدکودک بفرستيم.
بهتر است که کودکان تا دو يا سه سالگي در محيط خانواده و در کنار مادر به سر ببرند زيرا که دراين صورت امنيت خاطر و پيوندهاي عاطفي که براي شکل گيري شخصيت بسيار مهم است مي تواند به خوبي رشد کند، اما اگر شرايط مادر به گونه اي است که نمي تواند از فرزندش در کنار خود و در خانه نگهداري کند، مي تواند بعد از دو سالگي فرزندش را به مهدکودک بفرستد. دراينجا بايد به شرايط مهدکودک توجه کرد که کدام مهدکودک و با چه ويژگي هايي براي فرزند ما مناسب است.
يعني درباره مهدکودک فرزندمان تحقيق جدي کنيم؟
ـ البته؛ در مهد کودک، مربيان وظيفه بسيار مهمي به عهده دارند زيرا نقش جانشين مادر را براي کودک ايفا مي کنند و با توجه به اين تعريف، مربي بايد بتواند اضطراب کودک را تخفيف بدهد و به او امنيت بدهد و او را کنترل کند.
بنابراين لازم است درباره شخصيت و نحوه رفتار مربيان و اينکه تا چه حدي قادر هستند نقش جايگزين مادر را ايفا کنند، تحقيق کنيم. خلاصه اينکه اگر مهد کودکي داراي ويژگي هاي لازم باشد و تنها از کودک نگهداري نکند بلکه به نيازهاي او نيز توجه داشته باشد و رشد کودک و شرايط فردي او را در نظر بگيرد و درباره برنامه خواب، بازي، تغذيه، استراحت کافي و فعاليت هايي که مناسب سن کودک باشد، تدابير لازم انديشيده باشد و محيط امني براي کودکان ايجاد کند، مي توان پيشنهاد کرد که والدين حتما فرزندشان را به چنين مهدکودکي بسپارند.
چرا بايد فرزندمان را به مهدکودک بفرستيم؟ اين کار چه اهميتي دارد؟
ـ کودکاني که به مهدکودک مي روند زمينه رشد اجتماعي شان فراهم مي شود و در تعاملات اجتماعي شکل مي گيرند. بسياري از رفتارهايي که کودکان درخانه نياموخته اند، در جاي ديگري به نام مهدکودک مي آموزند. کفپوش مهدکودک
رفتارهاي منفي يا رفتارهايي که چندان مثبت يا جامعه پسند نيستند، در مهدکودک کم رنگ مي شوند. به اين ترتيب کودکان مجموعه اي از رفتارها و اطلاعات مفيدي را در مهدکودک مي آموزند و از طرف ديگر رفتارهاي بدي که آموخته اند در مهدکودک با روش هاي خاصي که وجود دارد، تعديل مي شود. رشد کلامي در مهد کودک اهميت زيادي دارد.
تحقيقات نشان مي دهد کودکاني که به مهد کودک رفته اند، در مقايسه با کودکاني که به مهد نرفته اند، از واژه هاي بيشتري استفاده مي کنند و نحوه ارتباط شان با ديگران راحت تر است، بنابراين يک مهدکودک خوب با معيارهاي بهداشتي و تربيتي قابل قبول تاثير زيادي در رشد رواني کودک دارد.
منبع: دکتر سلام 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی