از آغوش مادر تا مهد کودک

رفتن کودک به مهد از روي اجبار نباشد يعني کودک مجبور نباشد حتما در زماني خاص به مهد برود و در زماني خاص از مهد خارج شود.
بسياري از شير خوارگان و کودکان پيش مدرسه اي که والدينشان در خارج از منزل کار مي کنند، قسمت عمده اي از اوقات روز را دور از پدر و مادر مي گذرانند. کيفيت مراقبتي که از کودکان مي شود از بسيار خوب تا بسيار ضعيف متغير است.
شواهد نشان مي دهد که کيفيت مراقبت در رشد اجتماعي و تحصيلي کودکان، تاثيرات طولاني مدتي مي گذارد. برخي از پژوهشهاي انجام شده در زمينه نقش مهد کودک نشان داده است کودکاني که به مهد کودک مي روند در مقايسه با کودکاني که در سالهاي پيش از مدرسه در کنار خانواده به سر برده اند، بيشتر همکاري مي کنند و تکاليفشان را بهتر انجام مي دهند. علاوه بر اين هر قدر کودکان بيشتر در مهد باشند در فعاليتهاي اجتماعي بيشتر مشارکت داشته و بازي سازنده مي کنند و کمتر پيش مي آيد که سرگرم کاري نباشند و فقط مشغول تماشاي ديگران باشد.
از طرف ديگر برخي مطالعات نشان داده است که کودکاني که به مهد کودک مي روند وقتي به سنين ابتدايي مي رسند کمتر حرف شنوي دارند و پرخاشگرند.
کارشناسان توصيه مي کنند که بهتر است تا پيش از 3 سالگي کودکان به مهد کودک سپرده نشوند چرا که سه سال اول زندگي نقش اساسي در شکل گيري دلبستگي ايمن در ارتباط کودک با مادر دارد.
البته پيش از آنکه در مورد ويژگي هاي يک مهد کودک خوب صحبت کنيم بايد به اين مساله تاکيد کرد که مانند هر پديده ديگري استفاده از مهد کودک بايد در شرايط و موقعيتهاي به خصوصي صورت گيرد. يعني در هر زمان نبايد خردسال يا کودک را به مهد کودک سپرد و به گمان اينکه کودک آموزشهاي خاصي را دريافت مي کنند، اميد به رشد و پرورش فرزند خود داشته باشيم.
لازم است که مادر هر لحظه در کنار کودک باشد و از او مراقبت کند. از طرف ديگر بعد از سه سالگي که لازم است کودک اجتماعي شده و وارد مناسبات اجتماعي و بازي با همسالان شود، به مهد کودک فرستاده شود.
اما باز هم توصيه اکيد مي گردد که رفتن کودک به مهد از روي اجبار نباشد يعني کودک مجبور نباشد حتما در زماني خاص به مهد برود و در زماني خاص از مهد خارج شود. اين مساله نيز تاثيرات منفي بر رشد رواني کودک خواهد گذاشت. کفپوش مهدکودک
در هر صورت شرايط زندگي شهر نشيني، بسياري از والدين را بر آن داشته که فرزندان خود را از دوره شيرخوارگي به مهد کودک بسپارند.
لذا در ادامه ويژگي هاي يک مهد کودک خوب عنوان مي گردد.
آنچه که مسلم است مهد کودک در رشد کوتاه مدت و دراز مدت کودکان تاثيرات مهمي مي گذارد ولي کيفيت را چگونه مي توان تعريف کرد؟ يکي از اجزاي مهم آن کنش متقابل بين بزرگسالان و کودک بخصوص کنش متقابل کلامي است. کودکان مهد کودکهايي که در آن ارتباط بين بزرگسالان و کودک زياد است در مقايسه با کودکاني که ارتباط بين بزرگسال و کودک در آن کمتر است زودتر زبان باز مي کنند و مهارتهاي ارتباطي و اجتماعي بيشتري کسب مي کنند. هر قدر تعداد کودکان کمتر باشد و نسبت بزرگسالان به کودکان بيشتر باشد بزرگسالان بيشتر با کودکان حرف مي زنند.
آموزش مربي نيز اهميت زيادي دارد، مربياني که آموزش خاص ديده اند در مقايسه با مربياني که چنين دوره هايي را نديده اند، براي کودکان تجارب غني تري را فراهم مي آورند.
وضعيت ظاهري اسباب بازي ها و وسايل آموزشي و فضاي بازي نيز از عوامل مهم ديگر به شمار مي رود.
اسباب بازي و فعاليتهاي کودک نيز در ماهيت بازي و تبادل اجتماعي در ميان کودکان تاثير مي گذارد.
مکعبهاي چوبي باعث بروز پرخاشگري و در ضمن باعث افزايش بازي سازنده مي شود. کارهاي هنري و فعاليتهاي حرکتي ظريف (مثل بازي با لگو ) تبادل اجتماعي را کاهش مي دهد. کودکان معمولا به تنهايي سرگرم اينگونه بازيها مي شوند و کمتر تمايل مي يابند که با همسالان خود وارد بازي گروهي شوند. از طرف ديگر خانه داري و بازيهاي نمايشي همکاري بين کودکان را افزايش مي دهد.
به طور کلي بسياري از متخصصان کيفيت خوب مهد کودک را بر اساس چند معيار تعريف مي کنند :
نسبت کم کودکان به بزرگسالان، گروهي که متشکل از تعداد کمي از کودکان باشد، فضاي وسيع، وسايلي که متناسب با کودکان باشد و مراقبت کنندگان با تجربه اي که در زمينه رشد اوليه کودک تجربه داشته باشند.
مراقبت خوب از کودک مستلزم آن است که بزرگسالان مرتبا عواطف مثبتي نسبت به کودک ابراز کنند و به او واکنش مثبتي نشان دهند؛ امکاناتي براي يادگيري و مکالمه فراهم کنند؛ و به ندرت عواطف منفي يا واکنش منفي به کودک نشان دهند. لذابه شما والدين گرامي توصيه مي گردد که در هنگام انتخاب مهد کودک مناسب براي فرزند دلبندتان به اين موارد توجه داشته باشيد.
منبع : tebyan.net 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی