آشنایی کودک با مهد کودک

کودک از 3 سالگي آماده ورود به مهد کودک مي شود. اما در اين بين نگراني والدين و وابستگي کودک ، مشکلاتي پديد مي آورد . به عبارتي از يک طرف والدين هنوز مطمئن نيستند کودکشان آمادگي لازم را براي رفتن به مهد کودک دارد و از طرفي ديگر کودک هنوز خود را وابسته حس مي کند و ممکن است نخواهد از خانواده جدا شود . البته اين امر براي همه بچه ها يکسان نيست و بعضي به راحتي محيط مهد کودک را مي پذيرند و به آن دلبستگي پيدا مي کنند . اما در مورد کودکان وابسته ، کارشناسان توصيه مي کنندکه والدين براي حل اين مشکل قاطعيت داشته باشند.اول فکر کنند چه چيزي به صلاح فرزندشان است، بعد تصميم آخر را بگيرند.در اين مورد نبايد والدين احساساتي شوند ، بايد بتوانند گريه هاي کودک را موقع ورود به مهد کودک تحمل کنند،مانند زماني که گريه هاي کودک را موقع واکسن زدن تماشا مي کنند . چرا که به گفته محققين" واقعاً مهد کودک مانند واکسن عمل مي کند و مي تواند فرزند ما رادر برابر آسيب هاي بسياري واکسينه کند ."
در مورد بچه هاي وابسته ، برخي از کارشناسان معتقدند بهتر است ورود آنها را به مهد کودک، جلوتر بيندازيم.در اين باره تابستان زمان مناسبي است ، چرا که کلاس پيش دبستاني تعطيل است و مهد کودک خلوت تر و مربي ها مي توانند براي هر کودک زمان بيشتري را صرف کنند تا کم کم به محيط مهد کودک خو بگيرند از طرفي بچه ها مي توانند از برنامه هاي تفريحي نيز بيشتر لذت ببرند. کفپوش مهدکودک
منبع: اکاايران 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی