9 روش برای آسان کردن اولین جدایی کودک

قبل از ترک کردن کودک در مهد کودک يا همراه پرستار در خانه ،زمان کمي را به بازي کردن و وقت گذراندن با وي اختصاص دهيد.
با کمي برنامه ريزي و اطمينان توأم با عشق به افراد مراقب، کودک شما هميشه در جمع دوستان و خانواده لبخند بر لب خواهد داشت. براي اين کار، از اين راهنمايي ها استفاده کنيد:
1 - آرامش خود را بازيابيد
اضطراب جدايي طبيعي است. و اتفاق ناخوشايندي نيست که شما باعث و باني آن باشيد.
2 - جدايي هايي کوتاه مدت را تمرين کنيد
کودک شما اضطراب جدايي را لحظه اي که شما از ديدرس او خارج مي شويد، تجربه مي کند، حتي اگر فقط براي يک فنجان چاي به آشپزخانه رفته باشيد. هنگامي که او شروع به خزيدن يا چهار دست و پا راه رفتن مي کند و دست و پا مي زند، قبل از اينکه او را بغل کنيد يا سراسيمه پيش او برگرديد، يک يا دو دقيقه صبر کنيد. اگر شما مجبور به رفتن به منطق? ديگري از خانه شديد، به او بگوييد که بر مي گرديد. اگر او گريه کرد، به جاي اينکه با عجله پيش او برگرديد، از همان جا او را صدا کنيد يا با او حرف بزنيد.
3 - کودک خود را از اوايل تولد به جمع دوستان و خانواده عادت دهيد
گالاگر مي گويد: « بچه ها طي تمامي مراحل رشد بايد با مردم سرو کار داشته باشند و معاشرت کنند ». اگر فرزند شما در بغل شخص ديگري ناآرامي مي کند ، سريع واکنش نشان ندهيد و او را از آغوش او بيرون نکشيد.
4 - براي زمان خواب آماده باشيد
اضطراب جدايي در اين زمان بسيار بالاست، بنابراين هنگام خواب شب کنار وي بنشينيد ، او را آرام ، و براي خواب آماده کنيد، به او بگوييد که دوستش داريد و جاي دوري نمي رويد و همه چيز رو به راه است. کفپوش مهدکودک
5 - هميشه بعد از زمان چرت زدن و تغذي? کودک وي را ترک کنيد
زماني که کودکان ،خسته، گرسنه يا بيمار هستند، جدايي از شما به احتمال زياد به آنها سخت تر مي گذرد. در صورت امکان، سعي کنيد وي را در اين شرايط ترک نکنيد.
6 - حق? حواس پرت کردن را به کار گيريد
از پرستار ،خواهر يا دوستتان بخواهيد درست قبل از بيرون رفتن شما از در، حواس کودکتان را پرت کند.
7 - حواستان به واکنش خود نيز باشد
مي دانيم که بسيار سخت است ، اما سعي کنيد از پاسخ به عکس العمل کودک در اين زمان خودداري کنيد و طوري رفتار نکنيد که انگار فاجعه ي روي داده است. اگر هر بار که شما آماد? ترک کردن خانه مي شويد با ترس و لرز رفتار کنيد، کودک شما نيز وحشت زده و دست پاچه خواهد شد.
8 - چند دقيقه با وي وقت صرف کنيد
قبل از ترک کردن کودک در مهد کودک يا همراه پرستار در خانه ،زمان کمي را به بازي کردن و وقت گذراندن با وي اختصاص دهيد. سپس به او بگوئيد که شما به زودي بر خواهيد گشت. اين گفته يا نشان دادن علاقه به وي برايش قوت قلب است.
9 - نگران نباشيد
بعد از اينکه شما وي را ترک کرديد، آبشار اشک هاي وي خشک خواهد شد. اشک او براي اين است که شما را از رفتن منصرف کند و مدت کوتاهي پس از رفتن شما اين رفتار پايان خواهد گرفت. بنابراين، هرچقدر اشک او براي شما استرس زا باشد، مطمئن باشيد که او به زودي آرام خواهد گرفت.
منبع : 3nasl.com 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی