والدین کودکانی که به مهدکودک می‌روند باید چه نکاتی را رعایت کنند؟

اگر کودکي مدتي را در مهد چشم به راه آمدن والدين بماند، دچار نوعي هيجان مي‌شود که برايش آزاردهنده ‌است و شايد به اين فکر بيفتد که فراموشش کرده‌اند و ديگر دنبالش نخواهند آمد. اين نگراني کودک اهميت زيادي دارد و بايد از بروز آن جلوگيري کرد. مربيان نيز بايد با توجه به معيارهاي خاصي انتخاب شوند. مربيان بايد از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار باشند تا بتوانند به عنوان جايگزين مادر، امنيت و آرامش لازم را به کودک بدهند به کودکاني که دوره آمادگي را مي‌گذرانند و سوالات زيادي درباره مدرسه مي‌پرسند چه توضيحاتي بدهيم؟ اين کودکان هنگام صحبت با مادرشان اغلب دوست دارند بدانند که مدرسه چگونه جايي است و چه عواملي و عناصري در آنجا وجود دارد، به ويژه اگر خواهر يا برادري داشته باشند که به مدرسه مي‌رود و شاهد رفت و آمد خواهر يا برادر بزرگ‌ترشان به مدرسه باشند. در پاسخ به اين کنجکاوي، والدين معمولا مدرسه را به طور اغراق‌آميزي عالي و محلي براي تفريح و بازي و دوست‌يابي و در عين حال درس خواندن و سواد آموزي توصيف مي‌کنند. گر چه همه اين موارد کم و بيش درباره مدرسه صدق مي‌کند اما غير از اينها چيزهاي ديگري هم وجود دارد که بايد کودکانمان را در مورد آنها هم آماده کنيم. مهد کودک فرزند ما تصور بسيار مطلوبي از مدرسه در ذهن خود داشته است اما حالا با مواردي مواجه مي‌شود که از نظر او چندان مطلوب نيست و حتي زننده هم هست يا در مورد فضا، جا‌سالن‌ها، کلاس‌، دست‌شويي، محل آبخوري بچه‌ها و ازدحام‌ها تصور ديگري دارد زيرا هيچ يک را قبلا نديده است. اين تصورات با واقعيت‌ها متفاوت و براي کودک ناراحت کننده است. "البته براي بيان اين موارد بايد به شرايط روحي کودک نيز توجه نمود". توصيه مي‌شود که براي آماده‌سازي کودکان قبل از ورود رسمي به محيط مدرسه، دقيقا آنچه را در مدرسه مي‌گذرد براي آنها شرح دهيم. خيلي خوب است که يک روز قبل از شروع سال تحصيلي دانش‌آموزان سال اول به همان مدرسه‌اي که ثبت نام کرده‌اند بروند و بتوانند همراه مادر خود از محل مدرسه، کلاس‌ها، دست‌شويي‌ها وحياط مدرسه ديدن کنند و محيطي را که قرار است به آن قدم بگذارند از نزديک ببينند و حتي با آموزگاران خود آشنا شوند. کفپوش مهدکودک

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی