نحوه نصب کاغذ دیواری

کاغذ ديواري درحاليکه ظاهراً مورد توجه واقع نشده است ، در دهه هاي اخير شهرت زيادي يافته است،روند گرايشات نشان ميدهند که ديوارپوشها قابل بازگشت و تعويض هستند و مطمئناً گزينه هاي بسيار جذاب کاغذ ديواري در مارکت ها براي انتخاب وجود دارند! اگر شما به اين توصي? نجارها که مي گويند"2بار اندازه گيري و يک بار بريدن " عمل کنيد، نصب صحيح کاغذ ديواري براي شما عمل چندان سختي نخواهد بود!

اگر ديوارها در حال حاضر در وضعيت خوبي هستند،شما لازم نيست به بررسي جزئي بپردازيد و لبه هارا با بتونه پر کنيد و هرنوع ترک يا سوراخي را بپوشانيد! اگر شما هر بتونه کاري يا شستشو و خشکشويي اي انجام دهيد، آن مناطق را نقط? شروع قرار دهيد. اگر شما کاغذ ديواري قديمي را برداشته ايد، اطمينان حاصل کنيد که هر پس مانده چسبيده اي را تميز کرده ايد.ديوارهاي رنگ شده به تميزکاري و پر کردن جاهاي خراشيده شده نياز دارند. اگر رنگ خيلــــي براق است،با کاغذ سنباده روي آن کار کنيد، لکه ها،چربي ها و چرک ها بايد بوسيل? لکه بر ،معمولاً ازنوع لاک الکل کاملاً برطرف شوند .ديوار تازه و خشک شده بايد بوسيل? خشک کن PVA بتونه بشود. تمام برآمدگي ها، ترک ها، ضربه ها و .... بايد از روي ديوار برطرف بشوند.

يک محاسب? دقيقي از طول چهارگوشه تمام ديوارها انجام دهيد،براي درها و پنجره ها جايي کم نگذاريد براي اينکه شما هميشه کاغذ بيشتري براي آن مناطق نياز داريد و اين براي ذخير? هر کاغذ اضافه آمده براي تعميرات و پروژه هاي اضافي ديگر به کار مي آيد. بيشتر رول هاي ساده کاغذ ديواري حدود 25 فوت مربع هستند.به يادداشته باشيد که الگوهاي بزرگ اضافي يا کاغذهاي ظريف ممکن است باطله هاي زيادي توليد کنند پس در انجام محاسباتتان دقت کنيد. اما آسان ترين راه کدام است؟! يک نمودار دقيق از اتاق خود که شامل پنجره ها،درها ،بخاريها و ... تهيه کنيد و آن را به فروشند? کاغذ ديواري خود بدهيد. آنها قادر خواهند بود بهترين توصيه را براي خريد مقدار کاغذ را به شما بدهند چراکه انواع زيادي از ديوارپوشها وجود دارند. از فروشنده سؤال کنيد که مناسبترين چسب براي کاغذ چيست، مگر اينکه شما بخواهيد از کاغذ چسبدار استفاده کنيد.

دست کم از گوشه هايي که کمتر در معرض ديد که معمولاً پشت درها هستند شروع کنيد . عرض کاغذ ديواري خود را اندازه بگيريد و از آن2/1 واحد کم کنيد،براي اينکه شما مي خواهيد 2/1 واحد از اولين نوار را دور گوشه ها و کنج ها بپوشانيد. از زمين تا سقف يک خط مستقيم رسم کنيد. اين خط براي چسباندن مستقيم نوارها بسيار اهميت دارد. از سطح بالا و پائين خط را بررسي کنيد تا مطمئن شويد که مستقيم است(آن جمل? معروف را به ياد داشته باشيد" دوبار اندازه بگيريد يک بار برش دهيد").اولين نوار از کاغذ ديواري را 3-4" بلند تر از ارتفاع ديوار ببريد. آنرا کنار بگذاريد و نوار دوم را ببريد. اين را الگو کنيد زيرا براي بريدن نوار بعدي آسانتر و پيشرفته تر است و آماده نصب است.

· از جهت ها براي روش هاي چسباندن تبعيت کنيد. با دقت اولين نوار را روي ديوار تنظيم کنيد و آن را به سمت سقف سر بدهيد.دوبار گوشه ها را با سطح بررسي کنيد تا مطمئن شويد که کاملاً مستقيم و صاف است. اطمينان حاصل کنيد که کنج محکم شده باشد. تمام نواحـــي را که شامل گوشه هاي سقف و ستون هاست را صاف کرده و مسطح کنيد. حالا قبل از چسباندن قطعه دوم، قطعه سومي را ببريد. از اين نقطه شما مي توانيد کاغذ اضافي را از امتداد ستون برش دهيد. بهتر است تيغه هاي کاتر خود را مرتب عوض کنيد و از تيغه لبه تيز استفاده کنيد تا براي خطوط مستقيم به شما کمک کند. گوشه ها را تا جايي که روي هم قرار نگيرند به هم نزديکشان کنيد.

· براي الصاق کاغذ ديواري اطراف درها و پنجره ها، سعي نکنيد قبل از برش رول را باز کنيد. کاغذ را در محل قرارداده و با استفاده از برش هاي کوچک مورب بوسيل? کاتر تيز خود آن را صاف کنيد سپس کاغذ اضافي را برش دهيد. هنگامي که قسمت عمد? آن برداشته شد، امتداد لبه ها را تميز کنيد. هميشه با دقت کارکنيد و از يک کاتر خيلي برنده و تيز استفاده کنيد زيرا کاغذ مرطوب مي تواند براحتي مرتجع شده و پاره شود. به آهستگي و از روي اسلوب صحيح پيش برويد، گاهي به عقب برگرديد تا مطمئن شويد که الگوها هنوز تنظيم هستند. کار انجام شد. اگر از کاغذ ديواري به طور صحيح مراقبت کنيد، مدت زمان طولاني تري حفظ مي شوند.