مهد کودک به چه دردی می‌خورد؟

بسياري از مادران و پدران با شنيدن اسم مهدکودک ياد والدين کارمند مي‌افتند و تصور مي‌کنند مهدکودک جايي است که مي‌توانند فرزندشان را براي چند ساعت به افرادي بسپارند و خودشان به کارشان برسند. اما در يک کلام بايد گفت مهدکودک صرفا جايي نيست که سرپرستي کودک‌تان را بپذيرد بلکه جايي است براي آموزش و اجتماعي شدن او. در گفتگو با روان‌شناسان خانواده کوشيده‌ايم در اين خصوص اطلاعات بيشتري کسب کنيم...

شما سپردن کودکان به مهدکودک را تاييد مي‌کنيد يا خير؟
بهتر است کودکان تا پايان 2 سالگي در محيط خانواده و نزد والدين خود باشند. احساس امنيت رواني اوليه و وابستگي‌هاي عاطفي بايد به صورت صحيح و طبيعي در خانواده شکل بگيرد. از اين سن به بعد کودکان به تجربه‌هاي اجتماعي نيز نياز دارند. ارتباط با همسالان و آموختن بسياري از مفاهيم را مي‌توان از طريق اجتماع و همسالان براي فرزندان مهيا کرد. رشد اجتماعي کودک، نحوه ارتباط با ديگران و يادگيري زبان و درک مفاهيم کلامي و غيرکلامي در يک مهدکودک خوب که از معيارهاي لازم براي رشد اجتماعي و کلامي کودکان برخوردار باشد، ضروري به نظر مي‌رسد.
دريک مهد کودک برنامه کودکان از نظم و انضباط خاصي برخوردار مي‌شود. برنامه خواب و خوراک آنها به طور منظم از قاعده خاصي پيروي مي‌کند. همچنين آموزش بسياري از مطالب که ممکن است مادر، در منزل به صورت پراکنده يا به طور غيرعلمي به فرزندش بياموزد، در مهدکودک به صورت منظم و روش‌مند در جمع و به صورت گروهي آموخته مي‌شود. به طور کلي کودک در اين مرحله براي سال‌هاي آينده که بايد ساعت‌هاي بيشتري را از خانه دور باشد، آماده مي‌شود. کفپوش مهدکودک

خيلي وقت‌ها، بچه‌ها تمايلي به مهد کودک ندارند؛ دراين مواقع چه کار کنيم؟
بله؛ همه کودکان در روزهاي اول، رفتن به مهد را به خوبي نمي‌پذيرند و بي‌تابي‌ها و اضطراب‌هاي زيادي از خود نشان مي‌دهند اما اگر مربيان تعليم‌ديده و مجرب در مهد باشند و همکاري درستي بين والدين و مربيان به وجود ‌آيد، محيط مهدکودک مي‌تواند از جذابيت خاصي براي کودک برخوردار باشد.
روش‌هايي که براي علاقه‌مند کردن کودکان به مهد به کار گرفته مي‌شود بايد علمي، تخصصي و خالي از هر گونه تهديد و ترس باشد. مربيان نيز بايد با توجه به معيارهاي خاصي انتخاب شوند. مربيان بايد از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار باشند تا بتوانند به عنوان جايگزين مادر، امنيت و آرامش لازم را به کودک بدهند زيرا کودکان هم مانند بزرگسالان شخصيت، رفتار و منش‌هاي متفاوتي دارند بنابراين مهد مکاني است که بايد بتواند رفتارهاي درست کودکان را تشويق و رفتارهاي نادرست آنها را اصلاح کند و در جهت رشد طبيعي و هنجار کودکان در زمينه‌هاي جسمي، ذهني، عاطفي و اجتماعي قدم بردارد.
منبع: اکاايران 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی
 
 

 

خدمات شیشه و آینه