مهدکودک و آنچه والدین باید بدانند

پژوهش ها نشان داده است که چنانچه کودکان در سن مناسب، به مهدکودکي با شرايط مطلوب فرستاده شوند مي توانند از مزاياي گوناگون آن بهره مند شوند.
اين نتايج در زمينه هاي مختلف تربيت و تحول شناختي و اجتماعي کودک قابل توجه است. در زمينه هاي تحصيلي اين کودکان از پيشرفت بهتري برخوردارند و آمادگي ذهني و اجتماعي بيشتري براي بهره مندي از مدرسه دارند. به همين علت مشکلات تحصيلي از قبيل تکرار پايه يا ترک تحصيل در کودکاني که به مهدکودک رفته اند کمتر مشاهده مي شود. علاوه بر اين کودکان به آموزش هايي که در مهد انجام مي گيرد پايبندتر هستند و اصولي را که والدين مدت ها تلاش مي کنند تا به کودک بياموزند بسيار سريع تر و به نحوي تخصصي تر فرا مي گيرند.
علاوه بر اين، فرستادن کودک به مهد، زماني را براي او فراهم مي آورد تا تعاملات اجتماعي خود را گسترش دهد و تجربه هايي را در اين زمينه کسب کند. همچنين حضور کودک در مهد باعث مي شود تا او از ديگر امکانات تخصصي که در اين فضا ارائه مي شود بهره مند شود و در کنار اين مزايا از بازي و تعامل با هم سالان لذت ببرد، از سويي ديگر والدين مي توانند از مدت زماني که کودک در مهد حضور دارد استفاده کنند و به فعاليت هاي مورد نظر خود بپردازند و براي پرورش کودک تجديد قوا کنند. کفپوش مهدکودک

سن و زمان مناسب
بيشتر پژوهشگران معتقدند که در صورت وجود مهدکودکي مناسب، کودکان از 3 سالگي آمادگي ورود به اين محيط را دارند. با اين حال پذيرش ورود به مهدکودک گاه براي کودک آن قدرها نيز آسان نيست. وابستگي کودک به والدين از يک سو و نگراني يا حتي احساس گناه والدين از فرستادن کودک به مهد از سوي ديگر، فرآيند فرستادن کودک به مهد را دشوار مي کند. با اين حال، واکنش کودکان به اين موقعيت هم يکسان نيست پس بايد شرايط کودک و جو خانوادگي را نيز مد نظر داشت. برخي از متخصصان اين حوزه اعتقاد دارند که بهتر است در صورت وابسته بودن بيش از حد کودک، او را کمي زودتر از موعد مقرر به مهد فرستاد؛ به عنوان مثال در هنگام تابستان که کلاس ها خلوت تر است و مربي ها قادرند فرصت بيشتري را به هر کودک اختصاص دهند زمان مناسبي است.
منبع: اکاايران 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی