برای مهدکودک و مدرسه این بازیهای چند دقیقه ای مناسب هستند

بازي هاي کوتاه چند دقيقه اي، شيوه خوبي براي آغاز يا پايان يک درس هستند. با انجام آنها در اول کلاس، مي توانيد يک فضاي خوبي، بوجود آورده و در پايان کلاس مي توانيد احساس هيجان از درسي را که خواندند، در بچه ها ايجاد کنيد.
بهترين اين بازي ها، آنهايي هستند که براي انجام شان نياز به زمينه چيني طولاني و وسايل بخصوص نباشد. در اينجا به چند نوع از اين بازي ها اشاره مي کنيم:
در گوشي گفتن
کودکان را به دو گروه تقسيم کنيد و هر گروه به صف بايستند، طوري که رو به کلاس باشند. در گوش هر يک از نفرات اول هر رديف، يک کلمه زمزمه کنيد. حال جلوي کلاس بايستيد و مسابقه را شروع کنيد: ” حرکت ” اولين نفر هر رديف برگشته و همان کلمه / جمله را در گوش پشت سري خود زمزمه مي کند. او نيز برگشته و به نفر پشتي خود مي گويد. به همين ترتيب تا آخرين نفر. به محض اينکه آخرين نفر، آن کلمه / جمله را شنيد، به سمت معلم مي دود و آن را به او مي گويد. اولين گروهي که اين کار را تمام کند برنده است.
نوشتن با پا
اين بازي را ابتدا خودتان انجام دهيد تا کودکان ياد بگيرند. يک قسمتي از جلوي کلاس که در ديد همگان است را انتخاب کنيد. حال بپرسيد: ” اين چه حرفي از الفبا است؟ “
سپس به حالت آن حرف الفبا راه برويد کودکان حدس بزنند: حرف ” ر ” است؟ يا حرف ” و ” است؟ حال از داوطلبان بخواهيد به جلوي کلاس آمده و همان حرکت را براي بقيه بچه ها انجام دهند.
گمشده را پيدا کن
اين بازي براي تمرين صفات مطلق، صفات تفضيلي و عالي، مناسب است. کودکان را به گروه هاي کوچک تقسيم کنيد. حال هر گروه در مورد يک شي موجود در کلاس، جملاتي بيان مي کند. به عنوان مثال: ” اون شي کوچکتر از يک ميز است- اون آبي است. اون بزرگترين شي در طبقه کتابخانه است. وقتي گروه ها آماده شدند، به ترتيب جملات خود را بيان مي کنند. بقيه کلاس با سوالاتي که مي پرسند سعي در پيدا کردن آن شي مورد نظر مي کنند ” آيا اون، جعبه است؟ آيا اون کتاب داستان است؟ “
نقاشي در هوا
اين بازي را ابتدا خود انجام دهيد با انگشت اشاره خود يک حيوان در هوا بکشيد. کودکان با دقت نگاه مي کنند و حدس مي زنند: ” اون نهنگه؟ ” اولين کسي که درست حدس بزند، به جلوي کلاس آمده و بازي را ادامه مي دهد.
لب خواني کردن
تعدادي کلمه / جمله بنابر سطح درسي کودکان انتخاب کنيد و آنها را با آنها تمرين کنيد. حال يکي از آن کلمات / جملات را بدون صدا و با حرکت لب ها ادا کنيد. از کودکان بخواهيد که حدس بزنند آن چيست. حال از بقيه بخواهيد به نوبت همين کار را انجام دهند.
سبد ميوه
اين يک بازي فوق العاده براي تمرين گروه هاي مختلف لغات از قبيل رنگ ها، حيوانات، ميوه ها، اعداد، پوشاک و … است. از کودکان بخواهيد دايره وار بنشينند. از 2 تا 3 کلمه استفاده کنيد و به هر يک از کودکان يکي را بگوييد. مثلاً سيب، موز، هلو حال معلم در وسط دايره مي ايستد و يک کلمه را بلند مي گويد. هر يک از کودکان که آن کلمه را داشتند، از جا بلند شده و سريع جاهايشان را با هم عوض مي کنند. معلم هم در اين ميان با زرنگي، جاي يکي از آنها مي نشيند. اون کودکي که بيرون ماند، به داخل دايره آمده و همان بازي را ادامه مي دهد. کفپوش مهدکودک
کي از همه بزرگتره؟
با اين بازي صفات عالي را تمرين کنيد. از سه کودک بخواهيد به جلوي کلاس بيايند. به آنها بگوييد که مي خواهيد ببينيد کداميک از همه بلندتر هستند. آنها با ايستادن بر روي پنجه پا سعي مي کنند بلندترين باشند. حال از بقيه بخواهيد بلندتر و بلندترين را بگويند. بازي را با لغات و صفات ديگر ادامه دهيد ” کوتاه، چاق، لاغر، بزرگ، تند،… “
همچنين از اين بازي ها مابين درس و براي رفع خستگي با کسالت کودکان نيز مي توانيد استفاده کنيد . تعدادي کلمه / جمله بنا بر سطح درسي کودکان انتخاب کنيد و آنها را با آنها تمرين کنيد.
منبع-http://www.ravanagahi.ir 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی